English version
Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill Krogstad Svanes

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tørnby, Hilde; Heggernes, Sissil Lea; Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad (2023). Hats off to critical thinking: An excursion into Jon Klassenʼs hat trilogy. Barnelitterært forskningstidsskrift . Vol. 14.

Sandvik, Margareth; Svanes, Ingvill Krogstad; Stavem, Gro Marie (2023). Når det regnar i Afrika–ei bok for kritisk tenking og aktørskap?. Barnelitterært forskningstidsskrift .

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia; Bjørkvold, Tuva (2022). Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 16.
https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article...

Andersson-Bakken, Emilia; Heggernes, Sissil Lea; Svanes, Ingvill Krogstad; Tørnby, Hilde (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.
https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8995

Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research .

Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (2021). Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme?. Studier i Pædagogisk Filosofi . Vol. 10.
https://tidsskrift.dk/spf/article/view/122635

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Teachers’ use of open questions: investigating the various functions of open questions as a mediating tool in early literacy education. Education Inquiry .

Eriksen, Harald; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 12. s. 287-304. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 s. International Journal of Educational Research . Vol. 107.

Svanes, Ingvill Krogstad; Øgreid, Anne Kristine (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig