English version
Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid

Forskningsprosjekter

  • Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget (GRADIMO)

    GRADIMO – Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget er et nordisk nettverk med forskere fra lærerutdanningen og lærere fra hele utdanningsløpet. Medlemmene i nettverket bidrar til bedre kunnskap om hvordan grammatikken formidles til elever og studenter, og om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Vitenskapelige publikasjoner

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). The Role of the Child in a War Zone: 10-year-old Students' Responses to a Cognitively Challenging Picturebook on War - An Interview Study. 12 s. Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 61.
https://doi.org/10.1353/bkb.2023.a903435

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). Når kaniner blir redde: å utvikle emosjonell og kritisk literacy gjennom felles lesing av en utfordrende bildebok. 12 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.4

Gedde-Dahl, Trine ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2022). Kritisk skriving på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9003

Bjørkvold, Tuva ; Øgreid, Anne Kristine ; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research.
https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3108

Øgreid, Anne Kristine (2021). Elevtekster som empirisk materiale i kvalitative studier. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 327-353. Universitetsforlaget.

Øgreid, Anne Kristine (2021). Intervensjonsbegrepet i fire kvalitative forskningsdesign. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 209-238. Universitetsforlaget.

Haaland, Gunnar ; Karlsson, Eivind ; Øgreid, Anne Kristine ; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi

Svanes, Ingvill Krogstad ; Øgreid, Anne Kristine (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 14.
https://doi.org/10.5617/adno.7758

Øgreid, Anne Kristine (2017). Bruk av modelltekster i arbeidet med skriftlig argumentasjon. En studie av åttendeklasselevers skriving i RLE-faget. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. s. 199-226. Novus Forlag.

Øgreid, Anne Kristine (2016). Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? : studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag. 19 s. Acta Didactica Norge. Vol. 10.
https://doi.org/10.5617/adno.2608

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig