English version
Tuva Bjørkvold

Tuva Bjørkvold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Norskdidaktikk   Skriving i skolen   Forskning som metode

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Svanes, Ingvill Krogstad; Eriksen, Harald; Bjørkvold, Tuva (2023). Feedback practices at school in home confinement at primary level during the Covid 19-pandemic. 11 s. International Journal of Educational Research. Vol. 121.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102235

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia; Bjørkvold, Tuva (2022). Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap. 20 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/up.v16.3260

Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research.
https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3108

Bjørkvold, Tuva; Håøy, Annbjørg; Ånestad, Gerd (2021). Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. 18 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2611

Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 s. International Journal of Educational Research. Vol. 107.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101742

Bjørkvold, Tuva; Ryen, Erik (2021). Exploring the perceived learning of ‘students as researchers’ through two theoretical lenses. 17 s. Journal of Curriculum Studies. Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1881168

Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (2021). Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme?. 16 s. Studier i Pædagogisk Filosofi. Vol. 10.
https://doi.org/10.7146/spf.v10i1.122635

Bjørkvold, Tuva (2021). Videostimulert intervju. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 105-124. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva (2020). Arbeidstekster i utforskende arbeidsmetoder. 16 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/nordina.6703

Bjørkvold, Tuva (2020). Lærerens rolle når elever skriver faglig. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig