English version
Gerd Ånestad

Gerd Ånestad

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørkvold, Tuva ; Håøy, Annbjørg ; Ånestad, Gerd (2021). Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. 18 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2611

Fosse, Trude; Lode, Beate; Ånestad, Gerd (2020). Alle skal med - sammen om matematikkvansker. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.

Kleve, Bodil ; Solem, Ida Heiberg ; Ånestad, Gerd (2019). The King’s birthday, potentials for developing mathematics teaching. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education.

Kleve, Bodil ; Ånestad, Gerd (2017). The interplay between sociomathematical norms and students' use of informal mental strategies or standard algorithms. Dooley, Thérèse; Gueudet, Ghislaine (Red.). Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). s. 3089-3096. European Society for Research in Mathematics Education.

Gray, James ; Ånestad, Gerd (2016). Aspekter ved brøk i en nasjonal prøve. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. s. 61-77. Cappelen Damm Akademisk.

Kleve, Bodil ; Ånestad, Gerd (2016). Læringspartner og sosiomatematiske normer som potensial for elevers læring. Hovik, Ellen Konstanse; Kleve, Bodil (Red.). Undervisningskunnskap i matematikk. s. 31-45. Cappelen Damm Akademisk.

Ånestad, Gerd ; Rodal, Camilla ; Eriksen, Elisabeta (2014). Et innblikk i lærerstudenters forkunnskaper innen brøk. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. s. 273-282. Akademika forlag.
http://tapironline.no/fil/vis/1390

Bjerke, Annette Hessen ; Eriksen, Elisabeta ; Rodal, Camilla ; Ånestad, Gerd (2013). Når brøk ikke er tall – Eksempler på misoppfatninger knyttet til brøk som tallstørrelse. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. s. 20-27. Akademika forlag.
http://www.tapironline.no/fil/vis/1124Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig