English version
Annbjørg Håøy

Annbjørg Håøy

Vitenskapelige publikasjoner

Becher, Aslaug Andreassen; Håøy, Annbjørg (2022). Oppfatninger om lek i førsteklasse–en casestudie der barn, foreldre og lærere er aktører. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 4.

Bjørkvold, Tuva; Håøy, Annbjørg; Ånestad, Gerd (2021). Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Johnsen, Hans Christian Garmann; Torjesen, Stina; Ennals, Richard (Red.). Higher Education in a Sustainable Society. Chapter number 4. s. 51-64. Springer.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319...

Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Johnsen, Hans Christian Garmann; Torjesen, Stina; Ennals, Richard (Red.). Higher Education in a Sustainable Society. 4. s. 51-64. Springer.

Håøy, Annbjørg (2012). Utforskende geometri. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 1.

Håøy, Annbjørg (2011). Primtall og gangerektangler. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 3.

Håøy, Annbjørg (2010). Desember-tall. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 4.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig