English version
Elisabeth Bjørnestad

Elisabeth Bjørnestad

Kort om

Barnehageforskning, kvalitet i barnehage, kvalitative og kvantitative studier, klasseromsforskning, småskoletrinnet, overgangen barnehage - skole

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Kvalitative forskningsmetoder   Klasseromssamtaler   Klasseromsforsking   Allmenn didaktikk   Barnehage   Barnehagepedagogikk   Læring og undervisning   Forskningsmetoder   Undervisningsmetoder   Barnehageansatte   Små barn i barnehage   Barnehagelærerutdanning   Komparativ barnehagepedagogikk   Longitudinelle studier   Barnehagens fysiske miljø

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Kleppe, Rasmus; Garmann, Nina Gram; Bjørnestad, Elisabeth (2023). Acquisition of the majority language in Norwegian ECEC: Relating language-learning environment in ECEC to expressive vocabulary. Nordisk Barnehageforskning .

Pedersen, Lillian; Bjørnestad, Elisabeth; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Aadland, Eivind (2022). Kvalitet i samspelet mellom barn og personale i norske barnehagar. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/3058815

Bjørnestad, Elisabeth; Johannessen, Charlotte U; Kleppe, Rasmus (2022). Lekens betydning for barns utvikling. Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler (Red.). Grunnbok i pedagogisk psykologi. kap. 6. s. 103-116. Fagbokforlaget.

Nilsen, Tone Rove; Bjørnestad, Elisabeth; Hannås, Bjørg Mari (2022). Utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/3042986

Dalland, Cecilie Pedersen; Bjørnestad, Elisabeth; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 6. s. 125-152. Universitetsforlaget.

Johannessen, Kjersti; Bjørnestad, Elisabeth; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Ylvisåker, Einar; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Pedersen, Lillian; Aadland, Eivind (2020). The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2726014

Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth (2020). Everyday interactions between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC. 16 s. Early Years .
https://hdl.handle.net/11250/2731870

Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit (2019). Contested quality: the struggle over quality, play and preschooling in Norwegian early childhood education and care. Garvis, Susanne; Phillipson, Sivanes (Red.). Policification of Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol III. 13. s. 154-174. Routledge.

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek og lekende perspektiver i skolens første år. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kap 1. s. 15-26. Universitetsforlaget.

Becher, Aslaug Andreassen; Bjørnestad, Elisabeth; Hogsnes, Hilde Dehnæs (2019). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. ISBN: 9788215034133. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig