English version
Ove Edvard Hatlevik

Ove Edvard Hatlevik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Læring   Psykometri / anvendt statistikk   Motivasjon   Læringsstrategier   Kvalitet i lærerutdanning   Digital kompetanse

Forskningsprosjekter

 • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

  Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

 • Literacies for helse og livsmestring i skolen

  Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

 • Lærerutdanning for en fremtid i flux

  TEFF konsortiet koordineres av Universitetet i Köln og består av 17 partnere fra ni EU-land, hvorav ti universitetsmiljøer med skoler og andre tilknyttede partnere. TEFF fokuserer bevisst på en fremtidsorientert og et tverrfaglig samarbeid på tvers av alle faser av lærerprofesjonaliseringen.

 • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

  I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny; Hatlevik, Ove Edvard (2024). Teachersʼ Professional Digital Competence – The Neglected Management of Technology-rich Classrooms?. Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/njdl.19.2.2

Elnes, Magdalena ; Hansen, Joakim Evensen; Lervåg, Arne Ola; Hatlevik, Ove Edvard ; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2024). Verbal and non-verbal skills in early childhood: dimensionality, developmental trajectories, and gender differences. Frontiers in Psychology. Vol. 15.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1330334

Hatlevik, Ove Edvard ; Bjarnø, Vibeke (2024). Examining the role of student teachers' perceived usefulness of ICT and resilience to digital distractions on their evaluation of online information. Journal of Computer Assisted Learning (JCAL).
https://doi.org/10.1111/jcal.13008

Haugen, Anders L. Hage ; Riiser, Kirsti ; Esser-Noethlichs, Marc ; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Fostering pupils’ critical health literacy: examining the potential of physical education in lower secondary school. Frontiers in Sports and Active Living. Vol. 5.
https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1205716

Smestad, Bjørn ; Hatlevik, Ove Edvard ; Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2023). Examining dimensions of teachers’ digital competence: A systematic review pre- and during COVID-19. Heliyon. Vol. 9.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16677

Haugen, Anders L. Hage ; Esser-Noethlichs, Marc ; Riiser, Kirsti ; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Understanding Critical Health Literacy Among Adolescents: Psychometric Properties of the CHLA Questionnaire in Lower Secondary Schools in Norway. Journal of School Health.
https://doi.org/10.1111/josh.13352

Hatlevik, Ove Edvard ; Radtke, Ingrid; Utgård, Katrine (2023). Exploring educatorsʼ perceived possibilities and obstacles related to access and use of ICT: Revealing the digital divide in Norwegian Adult Education centres. Nordic Journal of Digital Literacy.
https://doi.org/10.18261/njdl.18.1.2

Rohatgi, Anubha; Hatlevik, Ove Edvard ; Bjørnsson, Julius Kristjan (2022). Supportive climates and science achievement in the Nordic countries: lessons learned from the 2015 PISA study. 27 s. Large-scale Assessments in Education. Vol. 10.
https://doi.org/10.1186/s40536-022-00123-x

Haugen, Anders L. Hage ; Riiser, Kirsti ; Esser-Noethlichs, Marc ; Hatlevik, Ove Edvard (2022). Developing Indicators to Measure Critical Health Literacy in the Context of Norwegian Lower Secondary Schools. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 19.
https://doi.org/10.3390/ijerph19053116

Ramlo, Siri Husa; Hatlevik, Ove Edvard ; Utvær, Britt Karin Støen (2022). Didaktisk bruk av MOOC som digital læringsressurs innenfor yrkesfaglærerutdanning. Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian (Red.). Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag . s. 72-89. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig