English version
Roar Bakken Stovner

Roar Bakken Stovner

Kort om

FORSKNINGSINTERESSER

Jeg prøver å finne måter å beskrive og måle kvalitet i undervisningen på tvers av mange klasserom, spesielt i matematikk.

Jeg undersøker også hvordan forskere i utdanningsvitenskap siterer hverandre og hvordan dette fører til at litteraturen inneholder vedtatte sannheter som det er lite empirisk belegg for.

Jeg liker også å programmere verktøy for forskning, se for eksempel https://hocolim.codeberg.page/gptworkr/docs/

Jeg skrev også en kort bok lærerstudenter kan bruke mens de skriver master: https://robast.quarto.pub/masterboka/

PROSJEKTER

I EDUCATE, et UiO-prosjekt finansiert av UDIR, evaluerer vi hvordan Fagfornyelsen blir innført i fagene. Min rolle i prosjektet er å evaluere algoritmisk tenkning og programmering.

BAKGRUNN

2023- Førsteamanuensis, OsloMet
2021-2023 Universitetslektor, OsloMet
2021-2021 Lærer på Wang Toppidrettsgymnas
2016-2020 Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
2012-2018 Lærer i Osloskolen
2012-2014 TeachFirst-kandidat
2012-2013 Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitet i Oslo
2007-2012 Sivilingeniørutdanning innen industriell matematikk, NTNU

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Matematikkdidaktikk   Matematikkundervisning   Metascience   Siteringsanalyse   Klasseromsforskning

Vitenskapelige publikasjoner

Stovner, Roar Bakken ; Klette, Kirsti (2021). Teacher feedback on procedural skills, conceptual understanding, and mathematical practices: A video study in lower secondary mathematics classrooms. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 110.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103593

Stovner, Roar Bakken ; Klette, Kirsti; Nortvedt, Guri-Anne (2021). The instructional situations in which mathematics teachers provide substantive feedback. Educational Studies in Mathematics. Vol. 108.
https://doi.org/10.1007/s10649-021-10065-w

Luoto, Jennifer Maria; Stovner, Roar Bakken ; Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils (2018). Methodological challenges when scaling up research on instructional quality in mathematics. Häggström, Johan (Red.). Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF 11 The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education. Karlstad, January 23–24, 2018. s. 211-220. SMDF.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig