English version
Monica Johannesen

Monica Johannesen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Annen informasjonsteknologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Øgrim, Leikny ; Johannesen, Monica (2023). Den digitale skolehverdagen - Profesjonsfaglig digital kompetanse. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 209-224. Fagbokforlaget.

Smestad, Bjørn ; Hatlevik, Ove Edvard ; Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2023). Examining dimensions of teachers’ digital competence: A systematic review pre- and during COVID-19. Heliyon. Vol. 9.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16677

Goldshaft, Beverley; Sjølie, Ela; Johannesen, Monica (2022). Student teachers’ research and development (R&D) practice - constraining and supporting practice architectures. Pedagogy, Culture & Society. Vol. 32.
https://doi.org/10.1080/14681366.2022.2140698

Carm, Ellen ; Johannesen, Monica ; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny ; Phyak, Prem (2021). Reflections and Culminations. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. s. 253-261. Brill|Sense. https://doi.org/ 10.1163/9789004448865_014

Carm, Ellen ; Johannesen, Monica ; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny ; Phyak, Prem (2021). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. ISBN: 9789004448865. 266 s. Brill|Sense.
https://brill.com/view/title/57616

Carm, Ellen ; Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2021). Appropriation of Online Distance Learning in Nepal. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. s. 42-61. Brill|Sense.
https://doi.org/10.1163/9789004448865_004

Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2020). The role of multidisciplinarity in developing teachers’ professional digital competence. 17 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/njcie.3735

Giæver, Tonje Hilde ; Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Gyldendal Akademisk.

Tusiime, Wycliff Edwin ; Johannesen, Monica ; Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Teaching art and design in a digital age: challenges facing Ugandan teacher educators. Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1786439

Habib, Laurence Marie Anna ; Johannesen, Monica (2020). The role of academic management in implementing technology-enhanced learning in Higher Education. Technology, Pedagogy and Education. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/1475939X.2020.1722735

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig