English version
Leikny Øgrim

Leikny Øgrim

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Lucy, Ajambo; Nabaggala, Justine; Øgrim, Leikny (2021). Linking Teaching and Training Methods: Classroom Teaching vis-a-vis Workplace Training within the Hospitality Industry. International Journal of Research and Innovation in Social sciences. Vol. V.
https://www.rsisinternational.org/virtual-library/...

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Reflections and Culminations. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 14. s. 253-261. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2021). Appropriation of Online Distance Learning in Nepal. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 4. s. 42-61. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. ISBN: 9789004448865. 266 s. Brill|Sense.
https://brill.com/view/title/57616

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). The role of multidisciplinarity in developing teachers’ professional digital competence. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence. Chova, L. Gómez (Red.). ICERI2019 Proceedings. kapittel.

Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (2018). Identifying Social Presence in Student Discussions on Facebook and Canvas. Technology, Knowledge and Learning . Vol. 24.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10758...

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2017). Utfordringer ved publisering i sosiale medier. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (2016). Facebook, Canvas and Social Presence in Online Discussions. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Red.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Paper. s. 5806-5813. Associated University Presses.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig