English version
Morten Reksten

Morten Reksten

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Johannesen, Monica ; Nore, Hæge ; Øgrim, Leikny ; Jamissen, Grete; Kolstad, Anett Kristin; Høivik, Helge ; Karstensen, Steinar ; Reksten, Morten ; Ormestad, Aslak ; Hübener, Stian ; Ribu, Kirsten (2011). Utredning om eCampus HiOA. 44 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig