English version
Ellen Carm

Ellen Carm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Utdanningsledelse   Prosjektledelse   Undervisningsplanlegging   Ledelse og lederutvikling   Komparative og internasjonale utdanningsstudier   Internasjonal, komparativ utdanning   Flerkulturell lærerutdanning   Studier av lærerutdanning   HIV AIDs og utdanning   Indigenous knowledge   ODL og Høyere utdanning   Internasjonalisering av Høyere utdanning   Utdanningskvalitet

Regioner

Sørlige Afrika   Sørøst-Asia   Midtøsten

Land

Laos   Malawi   Namibia   Nigeria   Nepal   Vietnam   Zambia

Vitenskapelige publikasjoner

Khanal, Peshal; Carm, Ellen (2021). Shifting the Paradigm in Higher Education. Students’ Progression towards ICT-Supported Learning in a Resource-Constrained Environment in Nepal. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. chapter 5. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Reflections and Culminations. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 14. s. 253-261. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2021). Appropriation of Online Distance Learning in Nepal. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 4. s. 42-61. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. ISBN: 9789004448865. 266 s. Brill|Sense.
https://brill.com/view/title/57616

Carm, Ellen (2020). Promising innovations in Nepalese teacher professional development through the application of ICT and open and distance learning. Bista, Krishna; Shyam, Sharma; Latiner Raby, Rosalind (Red.). Higher Education in Nepal, Policies and Perspectives. Chapter 19. s. 262-291. Routledge.

Carm, Ellen (2018). Exploring a third space for sustainable educational development-HIV/AIDS prevention, Zambia. 14 s. Sustainability . Vol. 10.

Horntvedt, Tone; Carm, Ellen (2017). Internationalization - A Tool to Enhance Intercultural Competence in Higher Education. Deem, Rosemary; Eggins, Heather (Red.). The University as a Critical Institution?. 10. s. 173-185. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Horntvedt, Tone (2017). Internationalisation of Higher Education: On Whose Terms?. Dent, Samuel; Lane, Laura; Strike, Tony (Red.). Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy. Part 1:Macro (System-Level Collaboration). s. 15-30. Sense Publishers.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6...

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2015). Creating conditions for dialogue and inclusion of diverse epistemologies in distance education; ICT as a tool for fostering new and innovative teaching methods. Slykhuis, David; Marks, Gary (Red.). Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015. Bok - Vitenskapelig antologi/Conference proceedings. s. 2226-2238. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/d/150308/

Carm, Ellen (2014). Inclusion of Indigenous Knowledge System(IKS) - A precondition for Sustainable Development. Journal of Education and Research . Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig