English version
Gudrun Rudningen

Gudrun Rudningen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rudningen, Gudrun (2022). Fra framtidsforestilling til fingerferdighet: Å bli «digital først» i en norsk nyhetsredaksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/nat.33.2.4

Hansen, Per Bonde ; Rudningen, Gudrun (2021). «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» Historier om deskens rolle og posisjon i et utvalg norske aviser. Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 18.
http://medietidsskrift.no/content/uploads/pub/2021

Bygdås, Arne ; Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann; Tsoukas, Haridimos (Red.). Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. s. 89-115. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780198870715.001.0001

Bygdås, Arne ; Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation . Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429490187-3

Tolstad, Ingrid M. ; Hagen, Aina Landsverk ; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation . Routledge.

Skjælaaen, Gudrun R. ; Bygdås, Arne (2019). Teaming up with technology: Socio-material managerial approaches for digital transformation. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation . s. 132-142. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429490187-11

Skjælaaen, Gudrun R. ; Tolstad, Ingrid M. (2019). Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation . Routledge.

Skjælaaen, Gudrun Rudningen ; Bygdås, Arne ; Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of Management Inquiry. Vol. 1.
https://doi.org/10.1177/1056492618778138

Skjælaaen, Gudrun Rudningen (2018). Medieantropologi i en ny tid: Klausens relevans for dagens medie-Norge. 11 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02

Carlsen, Arne; Rudningen, Gudrun Larsgard ; Mortensen, Tord Fagerheim (2014). Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative. Journal of Management Inquiry. Vol. 23.
https://doi.org/10.1177/1056492613511152

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig