English version

Digital journalistikk

Vi undersøker hva digitalisering betyr for journalistikken som profesjon og praksis, og for profesjonsutdanningen vi tilbyr.

Journalistprofesjonen og de journalistiske institusjonen står i dag ovenfor store utfordringer relatert til digitalisering. Digitalisering endrer de strukturelle rammevilkårene for journalistikken ved at de gamle forretningsmodellene for journalistikk ikke lenger er bærekraftige. I tillegg tar nye aktører, slik som sosiale medier, over mange av funksjonen som tidligere ble forvaltet av journalistiske institusjoner.

Ny, digital teknologi og nye digitale medier endrer hvordan journalistikk produseres, distribueres og konsumeres. Dette har igjen store konsekvenser for hva det vil si å være journalist. Profesjonen og de journalistiske institusjonen er i kraftig endring, noe som skaper behov for forskningsbasert kunnskap, en ny-tenkning av journalistikkens samfunnsrolle og dermed også av hva journalistutdanningen skal være.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Gruppen ble opprettet i 2016 med den hensikt å etablere et ledende miljø for FOU-aktivitet på feltet digital journalistikk i Norge, som også kan bidra til forskning på feltet internasjonalt.

  Målet er å undersøke endringer knyttet til digitalisering av journalistikken på et

  • strukturelt nivå: politiske, økonomiske og teknologiske forutsetninger for journalistikk i en digital tid
  • profesjons- og praksisnivå: endringer i journalistrollen og journalistisk praksis relatert til digitalisering 
  • tekstnivå: endringer i journalistiske uttrykksmåter, sjangere og diskurser relatert til digitalisering
  • brukernivå: endringer i forholdet mellom produsenter og brukere av journalistikk i digitale medier, inkludert overgangen til brukere som aktive deltagere mer enn passive konsumenter og hva dette har å si for journalistprofesjonen
 • Forskning i utdanningene

  Vi vil være en viktig premissleverandør når det gjelder å definere hva digitaliseringen betyr for journalistikken som profesjon og praksis, både i dag og i de nærmeste årene. Dette er kunnskap vi tar med oss inn i instituttets arbeid med å revidere programplanen for bachelorutdanningen i journalistikk. Slik vil vi bidra til at instituttet får en enda mer bransjerelevant profil der ny, forskningsbasert kunnskap om hva digitalisering vil si for profesjonsutøverne blir utviklet.