Journalistikkstudenter ser på en stor PC-skjerm og på bordet ligger et kamera.

Journalistikk

Bachelorprogram

Som journalist i en digital mediehverdag må du kunne produsere innhold for mange typer medier. Få grundig opplæring i journalistisk håndverk og kunnskap og ferdigheter til å være med å prege utviklingen i bransjen.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 55,2 i ordinær kvote
  • 50 i kvote for førstegangsvitnemål
  • alle kvalifiserte søkere kom inn i minoritetskvoten
  • og i praksiskvoten kom alle kvalifiserte søkere inn

  Noen studieplasser er reservert for søkere med relevant arbeidspraksis og søkere med minoritetsbakgrunn.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 454.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Utdanningen gir deg undervisning og trening i grunnleggende journalistiske teorier og metoder, slik at du kan produsere journalistikk for alle plattformer, som avis, TV, internett og radio.

  Du vil lære å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den på en etisk forsvarlig, tilgjengelig og engasjerende måte.

  Som fremtidens journalist må du være multimedial.

  Du vil lære å filme reportasjer og intervjuer, ta bilder med telefonen, søke etter informasjon og kilder på tradisjonelle og digitale måter, og du vil lære å publisere stoffet ditt i ulike kanaler og plattformer.

  Du jobber tett med andre studenter og kommer i kontakt med alle typer mennesker som kilder.

  Det første studieåret handler om nyhetsjournalistikk og medieinnføring, mens du arbeider med feature- og undersøkende journalistikk i det andre.

  Disse to første årene kretser rundt det lokale og nasjonale. På slutten av det tredje semesteret har du ti ukers praksis i en mediebedrift.

  Det tredje studieåret er rettet mot internasjonale forhold. I femte semester har du derfor anledning til å velge emner med internasjonal tematikk undervist på engelsk eller du kan dra på utveksling til en av våre internasjonale partneruniversitet.

  I sjette semester drar du på en lengre reportasjereise til utlandet og du vil også lære om det å jobbe som frilansjournalist i dagens mediemarked.

  Journalistutdanningen har et globalt og internasjonalt perspektiv.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for JOURNALIST 2024 HØST i systemet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette er arbeidsintensive studier som veksler mellom perioder med daglig teoriundervisning og praktisk journalistisk produksjon.

  Noe av undervisningen vil gå på ettermiddag- og kveldstid.

  I produksjonsperiodene deltar du i redaksjonsgrupper der du må bidra aktivt. Du skal dessuten levere teoretiske og praktiske arbeidskrav gjennom hele studiet. Alle innleveringer og gjennomganger er obligatoriske.

  Nettavisen Journalen (journalen.oslomet.no) er utdanningens primære publiseringsplattform for alt journalistisk innhold. Denne publiseringsplattformen har dermed en sentral plass i den praktiske undervisningen.

  Forelesning
  30 %
  Praktisk arbeid
  40 %
  Egenstudier
  20 %
  Praksisplass
  10 %
 • Praksisplass

  Teori og praksis går hånd i hånd. Teorien vil gi deg forståelse for det praktiske arbeidet og omvendt.

  Du vil ha intern praksis i første og andre semester hvor du vil jobbe individuelt og i grupper.

  I tredje semester vil du ha ca. ti uker praksis i en medieredaksjon. Får å få tildelt praksisplass må du ha bestått første studieår.

  Det er ikke mulig å velge praksissted selv og du forplikter deg til å ta den utdelte plassen.

  Du vil få 40 prosent av grunnlønn i praksisperioden.

  I femte semester kan du ha minimum ni uker med selvvalgt praksis. Du må selv finne område for fordypning og avtale med praksisstedet. Denne praksisen er ikke lønnet.

  Mer om praksis ved journaliststudiet (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Med bachelorgrad i journalistikk kan du jobbe i tradisjonelle massemedier som radio, TV, aviser og nettaviser.

  Du kan arbeide med alle typer saker, eller spesialisere deg innenfor bestemte fagområder. Mange journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier.

  Journalistutdannelse er også meget etterspurt innen PR- og informasjonsbransjen, og du vil kunne få jobb i alle typer bedrifter og organisasjoner som driver med kommunikasjon, informasjon, reklame og formidling.

 • Utveksling

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Journaliststudent Abdirahman Hassan lener seg på et rekkverk i Telthusbakken.
Ble fast ansatt som journalist før endt studium

Abdirahman Hassan rakk ikke å bli ferdig med bachelorgraden i journalistikk før Aftenposten tilbød ham fast stilling.