English version

The Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM)

Forskningsprosjektet vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn.

Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp som en viktig demokratisk utfordring de siste årene. SCAM-prosjektet vil identifisere de viktigste utfordringene knyttet til hvordan teknologi og plattformer påvirker muligheten for spredning og motarbeidelse av desinformasjon.

Prosjektet ser spesielt på måter å oppdage og bekjempe desinformasjon i forbindelse med valgperioder, så som det amerikanske presidentvalget i 2020 og den norske stortingsvalget i 2021. Prosjektet skal utvikle "digital kildekritikk" som teoretisk konsept og praktisk metode for å fremme: 

Disse målene vil bli oppnådd gjennom kritisk, empirisk analyse av utfordringene teknologi- og plattformselskaper, faktasjekkere og journalister står overfor når de skal løse problemene med å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i offentligheten.

SCAM ledes av forskere tilknyttet forskergruppen Digital journalistikk i samarbeid med ledende forskere fra University of Minnesota og University of Wisconsin-Madison i USA.

  • Medlemmer

    Laster inn ...