English version
Steen Steensen

Steen Steensen

Kort om

Steen Steensen er professor i journalistikk ved institutt for journalistikk og mediefag. Hans forskningsinteresser er særlig knyttet til hvordan journalistikken utvikler seg som samfunnsinstitusjon, profesjonsfelt og tekslige uttrykk i en digital tid. Han leder for tiden det internasjonale forskningsprosjektet "Source Criticms and Mediated Disinformation (2020-2024), finansiert av Norges forksningsråd.

Steensen har PhD fra institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo og MA fra University of Cardiff, Wales. Han har bakgrunn som journalist. Fra 2018 til 2020 var han medredaktør i tidsskriftet Journalism Practice og fra 2013 til 2016 var han ansvarlig redaktør for Norsk medietidsskrift. Fra 2016 til 2020 var han instituttleder ved institutt for journalistikk og mediefag.

Våren 2021 er Steensen gjesteprofessor ved Bournemoouth university i England.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Westlund, Oscar ; Belair-Gagnon, Valerie; Graves, Lucas; Larsen, Rebekah ; Steensen, Steen (2024). What Is the Problem with Misinformation? Fact-checking as a Sociotechnical and Problem-Solving Practice. 20 s. Journalism Studies. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2024.2357316

Steensen, Steen ; Kalsnes, Bente ; Westlund, Oscar (2023). The limits of live fact-checking: Epistemological consequences of introducing a breaking news logic to political fact-checking. New Media & Society.
https://doi.org/10.1177/14614448231151436

Steensen, Steen (2023). Dealing With Covid-19 in Casual Democracies. 11 s. Media and Communication. Vol. 11.
https://doi.org/10.17645/MAC.V11I3.6807

Steensen, Steen ; Figenschou, Tine Ustad ; Ihlebæk, Karoline Andrea (2023). Playing the Mainstream Game. A Language-Game Analysis of “Mainstream” as a Possible Boundary Object in Journalism Studies. 18 s. Digital Journalism. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2180406

Samuelsen, Reidun; Kalsnes, Bente ; Steensen, Steen (2023). The Relevance of Technology to Information Verification: Insights from Norwegian Journalism During a National Election. 19 s. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2280676

Westlund, Oscar ; Larsen, Rebekah ; Graves, Lucas; Kavtaradze, Lasha; Steensen, Steen (2022). Technologies and Fact-Checking. A Sociotechnical Mapping. Correia, Joao Carlos; Jeronimo, Pedro; Amaral, Inês (Red.). Disinformations Studies: Perspectives from An Emerging Field. s. 193-236. Labcom Communication & Arts.
https://hdl.handle.net/11250/3032844

Steensen, Steen ; Belair-Gagnon, Valerie; Graves, Lucas; Kalsnes, Bente ; Westlund, Oscar (2022). Journalism and Source Criticism. Revised Approaches to Assessing Truth-Claims. Journalism Studies. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2022.2140446

Hornmoen, Harald ; Steensen, Steen (2021). Journalistikkens filosofi. ISBN: 978-82-15-05290-8. 226 s. Universitetsforlaget.

Steensen, Steen ; Ferrer-Conill, Raul; Peters, Chris (2020). (Against a) Theory of Audience Engagement with News. Journalism Studies. Vol. 21.
https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1788414

Steensen, Steen ; Westlund, Oscar (2020). What is Digital Journalism Studies?. ISBN: 9780429259555. 136 s. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429259555

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig