English version
Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Frischlich, Lena; Eldridge, Scott; Figenschou, Tine Ustad ; Ihlebæk, Karoline Andrea ; Holt, Kristoffer; Cushion, Stephen (2023). Contesting the Mainstream: Towards an Audience-Centered Agenda of Alternative News Research. Digital Journalism. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2214791

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad (2023). Journalism as a Strategic Action Field: How to Study Contestations and Power Dynamics between Professional Journalism and Its Challengers. Digital Journalism.
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2214901

Steensen, Steen ; Figenschou, Tine Ustad ; Ihlebæk, Karoline Andrea (2023). Playing the Mainstream Game. A Language-Game Analysis of “Mainstream” as a Possible Boundary Object in Journalism Studies. 18 s. Digital Journalism. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2180406

Figenschou, Tine Ustad ; Thorbjørnsrud, Kjersti (2023). Interpretive communities of resistance: Emerging counterpublics of immigration alarmism on social media. New Media & Society.
https://doi.org/10.1177/14614448231198790

Larsen, Anna Grøndahl ; Figenschou, Tine Ustad ; Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Når saken tas i mediene: mediedramaturgi og handlingsrom i lokale helsekonflikter. Norsk Medietidsskrift. Vol. 29.
https://doi.org/10.18261/nmt.29.1.2

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad (2022). Innenfor eller utenfor? Høyrevridde alternative medier og forhandling om grenser i den journalistiske institusjonen. 18 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.4.1

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad (2022). Knock, knock! Right-wing alternative media is at the door. Institutional boundary work in a hybrid media environment. Ferrucci, Patrick; Elddridge II, Scott A. (Red.). The Institutions Changing Journalism. Barbarians Inside the Gate. s. 15-31. Routledge.
https://doi.org/10.4324/978100f3140399

Figenschou, Tine Ustad ; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer (2022). Between spin doctor and information provider: Conceptualizing communication professionals in government ministries. Public Administration.
https://doi.org/10.1111/padm.12869

Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune; Figenschou, Tine Ustad (2022). Partiske medier? «Fiendtlig medie»-persepsjon hos borgere, politikere og journalister. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/nst.38.4.6

Ihlebæk, Karoline Andrea ; Figenschou, Tine Ustad ; Eldridge, Scott; Frischlich, Lena; Cushion, Stephen; Holt, Kristoffer (2022). Understanding Alternative News Media and Its Contribution to Diversity. 15 s. Digital Journalism. Vol. 10.
https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2134165

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig