Bistand til utvikling av arbeidsprosesser i Medietilsynet

Nytt prosjekt skal styrke samhandling og arbeidsformer i Medietilsynet.

Prosjektet skal bidra til å utvikle et mer effektivt, lærende og tilpasningsdyktig Medietilsyn gjennom å

  1. styrke intern samhandling for å forbedre kvalitet og effektivitet på arbeidsprosesser og leveranser og
  2. utvikle prosesskompetanse slik at de selv kan gjøre tilpasninger av arbeidsformer og organisering etter behov.

Arbeidet består av datainnsamling (intervjuer og samlinger), analyse, prosessutvikling og implementering.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...