English version
Arne Lindseth Bygdås

Arne Lindseth Bygdås

Kort om

Arne Lindseth Bygdås har vært ansatt på AFI siden 2012 og har jobbet på en rekke forskningsprosjekter på ledelse, kreativitet, innovasjon og organisasjonsutvikling ut fra et aksjonsforskningsperspektiv. Han er også emneansvarlig for Program for Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen,

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Bygdås, Arne (2021). “Magic through many minor measures”: How introducing a flowline production mode in six steps enables journalist team autonomy in local news organizations. 15 s. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence.
https://doi.org/10.1007/S00146-021-01176-2

Bygdås, Arne ; Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann; Tsoukas, Haridimos (Red.). Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. s. 89-115. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780198870715.001.0001

Bygdås, Arne ; Falkum, Eivind (2019). Samarbeid, medvirkning og innovasjon – en studie av ytre press og lokal omstilling hos REC ScanWafer Herøya. Beta. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3134-2019-02-03

Bygdås, Arne ; Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation . Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429490187-3

Skjælaaen, Gudrun R. ; Bygdås, Arne (2019). Teaming up with technology: Socio-material managerial approaches for digital transformation. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation . s. 132-142. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429490187-11

Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk ; Bygdås, Arne (2019). Introduction: Why is innovation needed in organizational media managing?. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation . s. 1-14. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429490

Bygdås, Arne ; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (2019). Media Management and Digital Transformation. ISBN: 9781138592087. 168 s. Routledge.

Skjælaaen, Gudrun Rudningen ; Bygdås, Arne ; Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of Management Inquiry. Vol. 1.
https://doi.org/10.1177/1056492618778138

Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. ; Bygdås, Arne (2018). Fra deadline til flowline: En trinn for trinn-analyse av endring i en norsk medieorganisasjon. Norsk Medietidsskrift. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2018-04-02

Bygdås, Arne (2017). Patterns of Connectivity: The Enactment of Organisational Routines in Greenfield Projects. Knowledge and Process Management. Vol. 24.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig