English version
Elin Moen Dahl

Elin Moen Dahl

Kort om

Elin Moen Dahl er utdannet sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med survey-undersøkelser om norsk arbeidsliv. Hennes forskningsinteresser er trygghet og tilknytning i arbeidsmarkedet, omstilling og kvantitativ metode.

Forskningsprosjekter

  • Arbeidslivsbarometeret

    Arbeidslivsbarometeret er en årlig spørreundersøkelse om norsk arbeidsliv, utført av AFI på oppdrag fra YS.

  • Medbestemmelsesbarometeret

    AFI utformer og gjennomfører en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), Legeforeningen, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

Vitenskapelige publikasjoner

Dahl, Elin Moen; Falkum, Eivind (2022). Jobbfellesskap i et nedstengt arbeidsliv. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig