English version
Elin Moen Dahl

Elin Moen Dahl

Kort om

Elin Moen Dahl er utdannet sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med survey-undersøkelser om norsk arbeidsliv og prosjekter som omhandler partssamarbeid og arbeidstakeres medbestemmelse. Hennes forskningsinteresser er bedriftsdemokrati, omstilling i arbeidslivet og kvantitative metoder.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dahl, Elin Moen ; Falkum, Eivind (2022). Jobbfellesskap i et nedstengt arbeidsliv. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig