English version
Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne

Kort om

Dr. Christin Thea Wathne forsker I og forskningsleder for Arbeid, Ledelse og Mestring (ALM). Wathne har en PhD i Kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Hun har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) siden 2001.

Fagområder: sosiologi, styring/ledelse

Forskningsinteresser: politi, ledelse, management, styring, New Public Management, målstyring, arbeidsmiljø, arbeidsliv, mestring, Public Service Motivation, organisasjonslæring, kjønn, medbestemmelse, omstilling, aksjonsforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Skjevrak, Pernille; Wathne, Christin (2023). We Will Always Be Better Than a Spreadsheet: Intelligence Logic and Crime Prevention in Practice. European Journal of Policing Studies .
http://hdl.handle.net/10852/101051

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2022). False Reporting in the Norwegian Police: Analyzing Counter-productive Elements in Performance Management Systems. Criminal Justice Ethics . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10852/97864

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Niri; Wathne, Christin Thea (2022). Investigating at a Distance: Abstractness in Detective Work. Terpstra, Jan; Salet, Renze; Fyfe, Nicholas R. (Red.). The abstract police: Critical reflections on contemporary change in police organisations. 6. s. 103-130. Eleven International Publishing.

Wathne, Christin Thea (2021). Kvinners inntog i politiutdanningen i 1958. Kunnskap for et tryggere samfunn? Norsk politiutdanning 1920-2020. Del 2, Kapittel 9. s. 291-318. Cappelen Damm Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2021). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. 15 s. International Journal of Police Science and Management . Vol. 1.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14613...

Wathne, Christin Thea (2020). New Public Management and the Police Profession at Play. Criminal Justice Ethics . Vol. 39.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2019). Politiskjønnet under press. Sunde, Inger Marie; Sunde, Nina (Red.). Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi. Politiskjønnet. s. 83-115. Fagbokforlaget.

Wathne, Christin Thea (2019). Welfare professionals in transformation – the case of police officers in Norway. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Chapter 13. s. 260-282. Routledge.

Wathne, Christin Thea (2018). Styringens usynlige og uhyggelige (h)ånd. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 5. Gyldendal Akademisk.

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri; Wathne, Christin Thea (2018). Konturene av en ny politirolle: Politiansattes erfaringer med politireformen. Sørli, Vanja Lundgren; Larsson, Paul (Red.). Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig