Handlingsrettet følgeforskning av IA bransjeprogram Sykehus - «Der skoen trykker»

Følgeforskning av tiltak i IA-bransjeprogrammet Sykehus, «Der skoen trykker», som retter seg mot avdelinger med langt og høyt sykefravær.

«Der skoen trykker» er en metodikk for å jobbe systematisk med arbeidsmiljø og sykefravær, for å avdekke utfordringer og i et partssammensatt samarbeid utforme skreddersydde tiltak.

Følgeforskningen skal belyse intervensjonen for å vurdere hvordan denne måten å jobbe systematisk med arbeidsmiljø og sykefravær på fungerer, med et særlig fokus på ledelse, organisering og partssamarbeid.

Prosjektet innebærer to deler: en følgeforskningsdel med intervjuer og en resultatevalueringsdel med spørreskjemaundersøkelser kombinert med sykefraværsstatistikk.

Forskningen er finansiert av IA-bransjeprogram Sykehus.

  • Deltakere

    Laster inn ...