English version
Pernille Skjevrak

Pernille Skjevrak

Kort om

Jeg er utdannet rettssosiolog, har tidligere arbeidet ved Politihøgskolen og i Barnevernsavdelingen i Barne- og familiedepartementet. Jeg er spesielt interessert i temaer knyttet til kriminalitetsforebygging og bruk av standardiserte verktøy og metoder for å vurdere og begrunne forebyggende tiltak overfor barn og unge, eller relatert til vold i nære relasjoner. 

Mine forskningsinteresser omfatter:

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Skjevrak, Pernille ; Wathne, Christin (2023). We Will Always Be Better Than a Spreadsheet: Intelligence Logic and Crime Prevention in Practice. European Journal of Policing Studies.
https://doi.org/10.5553/EJPS/2034760X2022001009

Dahl, Johanne Yttri; Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Skjevrak, Pernille ; Runhovde, Siv Rebekka; Vestby, Annette (2021). Old, New, Borrowed and Blue - Shifts In Modern Policing. 16 s. British Journal of Criminology. Vol. 62.
https://doi.org/10.1093/bjc/azab085Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig