English version
Heidi Enehaug

Heidi Enehaug

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Konflikter   Aksjonsforskning   Arbeidsmiljø   Arbeidslivsforskning   Mestring   Organisasjonslæring   Mangfold   Medvirkning   Fusjoner   Mangfoldsledelse   Omstillingsprosesser   Arbeidsmiljø og helse   Arbeidsmiljøundersøkelser

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gjellestad, Marianne; Enehaug, Heidi ; Haraldstad, Kristin ; Nilsen, Vegard; Helmersen, Migle (2024). Women's health at work: a qualitative study on women's health issues in relation to work participation. Experiences and perspectives from female teachers and managers in Norwegian high schools. BMC Public Health.
https://doi.org/10.1186/s12889-024-19241-y

Gjellestad, Marianne; Enehaug, Heidi ; Haraldstad, Kristin ; Nilsen, Vegard; Helmersen, Migle (2024). Women’s health at work: a qualitative study on women’s health issues in relation to work participation. Experiences and perspectives from female teachers and managers in Norwegian high schools. BMC Public Health.

Gjellestad, Marianne; Enehaug, Heidi ; Haraldstad, Kristin ; Nilsen, Vegard; Helmersen, Migle (2024). How does women's health matter? A qualitative study on women's health issues in relation to work participation. Experiences and perspectives from nurses and managers in a Norwegian hospital. Health Care for Women International.
https://doi.org/10.1080/07399332.2024.2341002

Gjellestad, Marianne; Haraldstad, Kristin ; Enehaug, Heidi ; Helmersen, Migle (2023). Women’s Health and Working Life: A Scoping Review. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 20.
https://doi.org/10.3390/ijerph20021080

Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Klethagen, Pål; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard ; Howe, Emilie Isager; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2023). Workplace accommodation in return to work after mild traumatic brain injury. 14 s. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 74.
https://doi.org/10.3233/WOR-211440

Howe, Emilie; Andelic, Nada; Fure, Silje Christine Reistad; Røe, Cecilie; Søberg, Helene L. ; Hellstrøm, Torgeir; Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Lu, Juan; Ugelstad, Helene; Løvstad, Marianne; Aas, Eline (2022). Cost-effectiveness analysis of combined cognitive and vocational rehabilitation in patients with mild-to-moderate TBI: results from a randomized controlled trial. 13 s. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07585-3

Sagstad, Kjersti; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi ; Ugelstad, Helene; Feiring, Marte ; Andelic, Nada; Sveen, Unni (2022). Transition back to work after mild TBI: a qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
https://doi.org/10.1080/11038128.2022.2120067

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein (2022). Utvikling av inkluderingskompetanse i Nav og på arbeidsplass. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . Cappelen Damm Akademisk.

Fure, Silje Christine Reistad; Howe, Emilie; Andelic, Nada; Brunborg, Cathrine; Olsen, Alexander; Rike, Per-Ola; Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Røe, Cecilie; Løvstad, Marianne (2022). Workplace Factors Associated With Return to Work After Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury. The journal of head trauma rehabilitation. Vol. 38.
https://doi.org/10.1097/HTR.0000000000000772

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein ; Alves, Daniele Evelin ; Fure, Silje Christine Reistad; Howe, Emilie; Andelic, Nada; Løvstad, Marianne (2022). Workplace Barriers to Return-to-Work Processes. 23 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 13.
https://doi.org/10.18291/njwls.134895

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig