English version
Wendy Nilsen

Wendy Nilsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi   Psykologi   Sosial- og arbeidspsykologi   Utviklingspsykologi

Emner

Epidemiologi   Barns tidlige utvikling   Ungdom og rus   Ungdom   Ungdom og barn   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Ungdomsforskning   Sykefravær   Arbeid og familie   Psykisk helse   Arbeid og psykisk helse   Intervensjon   Arbeids- og organisasjonspsykologi   Arbeid og helse   Longitudinelle studier   Utbrenthet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heglum, Mari Amdahl ; Nilsen, Wendy (2024). A life course perspective on the NEET phenomenon: long-term exclusion across cohorts, gender, and social origin among young adults in Norway. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2024.2305907

Alves, Daniele Evelin ; Ballo, Jannike Gottschalk; Nilsen, Wendy ; Lundberg, Camilla Stub ; Lillebråten, Andreas ; Bernstrøm, Vilde Hoff (2023). Which companies hire NEET? Organisational characteristics of hiring NEET in a Norwegian full-population registry study. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2290112

Ballo, Jannike Gottschalk; Heglum, Mari Amdahl ; Nilsen, Wendy ; Bernstrøm, Vilde Hoff (2022). Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET). 18 s. Journal of Education and Work. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2099534

Clayborne, Zahra M.; Nilsen, Wendy ; Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Bekkhus, Mona ; Gilman, Stephen; Khandaker, Golman; Fell, Deshayne; Colman, Ian (2022). Positive maternal mental health attenuates the associations between prenatal stress and children’s internalizing and externalizing symptoms. 14 s. European Child and Adolescent Psychiatry.
https://doi.org/10.1007/s00787-022-01999-4

Kingsbury, Mila; Clayborne, Zahra; Nilsen, Wendy ; Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Colman, Ian (2022). Predictors of Relationship Satisfaction Across the Transition to Parenthood: Results from the Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study (MoBa). 24 s. Journal of Family Issues.
https://doi.org/10.1177/0192513X221113850

Clayborne, Zahra M.; Colman, Ian; Kingsbury, Mila; Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Nilsen, Wendy (2021). Prenatal work stress is associated with prenatal and postnatal depression and anxiety: Findings from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Journal of Affective Disorders. Vol. 298.
https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.11.024

Clayborne, Zahra M.; Nilsen, Wendy ; Torvik, Fartein Ask; Gustavson, Kristin; Bekkhus, Mona ; Gilman, Stephen E.; Khandaker, Golam M.; Fell, Deshayne B.; Colman, Ian (2021). Prenatal maternal stress, child internalizing and externalizing symptoms, and the moderating role of parenting: Findings from the Norwegian mother, father, and child cohort study. Psychological Medicine.
https://doi.org/10.1017/S0033291721004311

Opdal, Ida Marie; Morseth, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Lillevoll, Kjersti; Nilsen, Wendy ; Nielsen, Christopher Sivert; Furberg, Anne-Sofie; Rosenbaum, Simon; Rognmo, Kamilla (2020). Is change in mental distress among adolescents predicted by sedentary behavior or screen time? Results from the longitudinal population study The Tromsø Study: Fit Futures. 11 s. BMJ Open. Vol. 10.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035549

Alves, Daniele Evelin ; Nilsen, Wendy ; Fure, Silje Christine Reistad; Enehaug, Heidi ; Howe, Emilie Isager; Løvstad, Marianne; Fink, Louisa; Andelic, Nada; Spjelkavik, Øystein (2020). What characterizes work and workplaces that retain their employees following acquired brain injury? Systematic review. Annals of Occupational and Environmental Medicine (AOEM). Vol. 77.
https://doi.org/10.1136/oemed-2019-106102

Alves, Daniele Evelin ; Nilsen, Wendy ; Fure, Silje Christine Reistad; Enehaug, Heidi ; Howe, Emilie; Løvstad, Marianne; Fink, Louisa; Hadzic-Andelic, Nada; Spjelkavik, Øystein (2019). What characterises work and workplaces that retain their employees following acquired brain injury? Systematic review. 9 s. Occupational and Environmental Medicine. Vol. 77.
https://doi.org/10.1136/oemed-2019-106102





Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig