English version
Bilde av et kontor på en hytte.

Crossbow: Grensedragninger og balansegang mellom arbeid og hjem

Hvordan samskape bærekraftige arbeidsplasser på fjern- og hjemmekontor?

Hvilke muligheter og utfordringer fører arbeidsformer som fjern- og hjemmekontor til? Hvor går grensen mellom arbeid og fritid? Målet med prosjektet er å bidra til kunnskap og innsikt, slik at organisasjoner kan tilrettelegge for produktive og bærekraftige arbeidssituasjoner.   

Fjern- og hjemmekontor er blitt en arbeidsform mange har prøvd ut og ønsker å fortsette med i kjølvannet av Covid-19-pandemien. Den økte fleksibiliteten og mulighetene som følger med ny teknologi gjør at man kan jobbe andre steder enn på en fast arbeidsplass med kolleger rundt seg. 

Samtidig kan nettopp denne økte fleksibiliteten føre til et økt press på grenseoppganger som vi gjerne tar for gitt; grenser som kan bli utydelige og dermed føre til nye utfordringer som må forstås og håndteres. 

Dette er grenser som er med på å regulere dynamikker og praksiser både når det gjelder forholdet mellom jobb og hjem, arbeid og familie, privatlivets fred, arbeidstid og fritid og relasjoner på arbeidsplassen. 

Mål for prosjektet

  1. Kartlegge og utforske konsekvenser av økt bruk av fjern- og hjemmekontor på flere nivå (for den ansatte, familien hans/hennes, fagforeninger og arbeidsgivere);
  2. Utforske og forstå hvilke forhold og strategier som påvirker utviklingen av sunne, trygge og produktive arbeidsplasser ved hjemmekontor og fjernarbeid;
  3. Legge til rette for læring, utvikling og kunnskapsspredning om gode praksiser i samarbeid med relevante parter. 

Crossbow har som mål å få frem kunnskap på tvers av ulike disipliner og metoder, og på tvers av ulike perspektiver. 

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å få fram ulike perspektiver fra arbeidstakere, arbeidsgivere, verneombud- og fagforeningsrepresentanter, i tillegg til de juridiske og filosofiske perspektivene på personvern og privatliv, for å skaffe ny og relevant kunnskap om fjern- og hjemmekontor.  

Foto: Roberto Nickson/Unsplash

Nyheter fra prosjektet

Vi ser ryggen til en dame som sitter og jobber på en pc hjemme ved et spisebord.
Tilbake på hjemmekontoret? Nå skal forskere finne ut hva det gjør med oss

Når slutter egentlig arbeidsdagen, og når har du fri? På hvilken måte påvirkes familien din av at du jobber hjemmefra?