English version
Siri Yde Aksnes

Siri Yde Aksnes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Sosialpolitikk   Institusjonell etnografi   Arbeidsinkludering   Hjemmekontor

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aksnes, Siri Yde; Underthun, Anders; Hansen, Per Bonde (2023). Constructing New Organizational Identities in a Post-pandemic Return: Managerial Dilemmas in Balancing the Spatial Redesign of Telework with Workplace Dynamics and the External Imperative for Flexibility. Bergum, Svein; Peters, Pascale; Vold, Aud Tone (Red.). Virtual Management and the New Normal: New Perspectives on HRM and Leadership since the COVID-19 Pandemic. Chapter 4. s. 59-78. Palgrave Macmillan.

Aksnes, Siri Yde; Breit, Eric Martin Alexander (2022). Integrerte tjenester med sosiale entreprenører? Erfaringer fra samarbeid mellom sosiale entreprenører og Nav. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Kapittel 12. s. 266-288. Cappelen Damm Akademisk.

Aksnes, Siri Yde; Olsvold, Nina (2019). Collaboration and trust: expanding the concept of ruling relations. Lund, Rebecca Waters Bolden; Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.). Institutional Ethnography in the Nordic Region. Chapter 11. s. 138-150. Routledge.

Aksnes, Siri Yde (2019). Engaging employers in vocational rehabilitation: Understanding the new significance of knowledge brokers. Journal of Vocational Rehabilitation . Vol. 50.

Aksnes, Siri Yde (2017). Rethinking vocational rehabilitation through institutional ethnography. Journal of Comparative Social Work . Vol. 12.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig