English version
Magne Bråthen

Magne Bråthen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Samfunnsøkonomi   Økonomi

Emner

Trygd   Evalueringsstudier   Inkluderende arbeidsliv

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bilsteen, Josephine; Alenius, Suvi; Bråthen, Magne; Børch, Klaus; Ekstrøm, Claus Thorn; Kajantie, Eero Olavi; Lashkarian, Mariam; Nurhonen, Markku; Risnes, Kari Ravndal; Sandin, Sven; Wel, Kjetil A. van der; Wolke, Dieter; Nybo Andersen, Anne-Marie (2021). Gestational Age, Parent Education, and Education in Adulthood. Pediatrics .
https://hdl.handle.net/11250/2989523

Jensen, Maria Reinholdt; van der Wel, Kjetil A.; Bråthen, Magne (2021). Adolescent Mental Health Disorders and Upper Secondary School Completion – The Role of Family Resources. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research .

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Bråthen, Magne (2020). Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig