English version
Magne Bråthen

Magne Bråthen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Samfunnsøkonomi   Økonomi

Emner

Trygd   Evalueringsstudier   Inkluderende arbeidsliv

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bilsteen, Josephine; Alenius, Suvi; Bråthen, Magne ; Børch, Klaus; Ekstrøm, Claus Thorn; Kajantie, Eero Olavi; Lashkarian, Mariam; Nurhonen, Markku; Risnes, Kari Ravndal; Sandin, Sven; Wel, Kjetil A. van der ; Wolke, Dieter; Nybo Andersen, Anne-Marie (2021). Gestational Age, Parent Education, and Education in Adulthood. Pediatrics.
https://doi.org/10.1542/peds.2021-051959

Jensen, Maria Reinholdt ; van der Wel, Kjetil A. ; Bråthen, Magne (2021). Adolescent Mental Health Disorders and Upper Secondary School Completion – The Role of Family Resources. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1983864

Bråthen, Magne ; Wel, Kjetil A. van der ; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. 18 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i3.121843

Bråthen, Magne (2020). Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 37.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02

Heggebø, Kristian ; Bråthen, Magne ; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig