English version
Kjetil Frøyland

Kjetil Frøyland

Kort om

Eg er utdanna sosionom og idehistorikar, og har ei doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om bruk av vanlege arbeidsplasser i tråd med Supported Employment for utsatt ungdom. Eg har både som forskar, byråkrat og praktikar arbeida med tema knytt til arbeidsmiljø og arbeidsinkludering av utsette grupper, arbeidsretta bistand og ulike tiltak (NAV), rusmiddelførebygging i arbeidslivet og tidleg intervensjon. Eg har lang erfaring med å tilrettelegge for, gjennomføre og analysere case-studiar og kvalitative intervju (individuelt og i gruppe), samt feltobservasjoner og spørjeundersøkingar. Eg har også erfaring med kunnskapssammanstillinger, litteraturgjennomgangar og analyser av dokument. Eg har i tillegg lang erfaring som leiar i ulike typar verksemder.

Fagområder

Emner

Ungdom og rus   Tidlig intervensjon   Arbeidslivsforskning   Rusmiddelbruk   Supported employment   NAV   Rusmiddelforebygging   Place then train   Arbeidsinkludering   Utsatt ungdom

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Frøyland, Kjetil (2024). Inclusion of vulnerable youth in school or work - How can individually tailored professional support contribute?  . Children and Youth Services Review.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyou

Frøyland, Kjetil ; Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2024). Wadel’s concept of ‘incorporation’: A means of improving sustainable work inclusion?. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 2025.
https://doi.org/https://doi.org/10.18291/njwls.147

Frøyland, Kjetil ; Bull, Helen ; Skarpaas, Lisebet Skeie ; Berget, Gerd ; Spjelkavik, Øystein ; Lystad, June (2024). Work inclusion of marginalised groups in a troubled city district – How can active labour market policies improve?. Social Policy & Administration.

Frøyland, Kjetil ; Bråten, Ragnhild Haugli; Røhme, Mina Henni; Sandnes, Elias; Poots, Christopher Markhus (2024). Hva slags læring genererer NAV arbeidslivssenters prosessbistand i virksomheter med arbeidsmiljøproblemer?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 2024.

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein ; Falkum, Eivind ; Frøyland, Kjetil (2021). Workplace Inclusion Competence and Employer Engagement<sup>1</sup>. 22 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 12.
https://doi.org/10.18291/njwls.128260

Frøyland, Kjetil (2020). Arbeidsinkludering av utsett ungdom - kva slags utfordring er det? (Job inclusion of vulnerable youth - what kind of Challenge is it?). Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 2020.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-03

Frøyland, Kjetil ; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Workplace perceptions of older workers and implications for job retention. 18 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120819

Frøyland, Kjetil (2019). Arbeidsinkludering av utsatt ungdom. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. s. 172-190. Fagbokforlaget.

Frøyland, Kjetil (2019). Arbeidsinkluderingskompetanse basert på Supported Employment. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. s. 71-87. Fagbokforlaget.

Frøyland, Kjetil ; SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein (2019). Tackling increasing marginalization: Can support-side approaches contribute to work inclusion?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-14

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig