English version
Øystein Spjelkavik

Øystein Spjelkavik

Kort om

Spjelkavik forsker på et bredt spekter innen arbeidslivsforskning, som arbeidsinkludering, jobbutvikling og arbeidsfastholdelse. Han har særlig forsket på ulike modeller, organisasjonsformer, arbeidsmarkedstiltak og metoder knyttet til deltakelse i arbeidslivet.

Han har ledet flere prosjekter om arbeidsinkludering, og har jobbet tett med NAV og arbeidsgivere om utvikling av inkluderingskompetanse. Kjernekompetanse er policy-orientert formativ evaluering, utviklings- og aksjonsforskning. Han har ledet og deltatt i flerfaglige forskningsteam i flere nasjonale og internasjonale prosjekter.

Spjelkavik har publisert en rekke forskningsrapporter, artikler, bøker og bokkapitler. Han er en mye brukt foredragsholder.

Fagområder

Emner

Supported employment   Arbeidsinkludering   Inkluderingskompetanse   Arbeidsgiverperspektiv   Arbeid først

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Frøyland, Kjetil ; Bull, Helen ; Skarpaas, Lisebet Skeie ; Berget, Gerd ; Spjelkavik, Øystein ; Lystad, June (2024). Work inclusion of marginalised groups in a troubled city district – How can active labour market policies improve?. Social Policy & Administration.

Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Klethagen, Pål; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard ; Howe, Emilie Isager; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2023). Workplace accommodation in return to work after mild traumatic brain injury. 14 s. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 74.
https://doi.org/10.3233/WOR-211440

Fure, Silje Christine Reistad; Howe, Emilie; Andelic, Nada; Brunborg, Cathrine; Olsen, Alexander; Rike, Per-Ola; Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Røe, Cecilie; Løvstad, Marianne (2022). Workplace Factors Associated With Return to Work After Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury. The journal of head trauma rehabilitation. Vol. 38.
https://doi.org/10.1097/HTR.0000000000000772

Lystad, June Ullevoldsæter ; Rognli, Eline B.; Moen, Ellen Ånestad; Brinchmann, Beate; Spjelkavik, Øystein ; Aamodt, Hanne Lorimer (2022). Arbeidsrettet behandling ved alvorlig psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 59.
https://doi.org/10.52734/2h82w7yP

Howe, Emilie; Andelic, Nada; Fure, Silje Christine Reistad; Røe, Cecilie; Søberg, Helene L. ; Hellstrøm, Torgeir; Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Lu, Juan; Ugelstad, Helene; Løvstad, Marianne; Aas, Eline (2022). Cost-effectiveness analysis of combined cognitive and vocational rehabilitation in patients with mild-to-moderate TBI: results from a randomized controlled trial. 13 s. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07585-3

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein ; Alves, Daniele Evelin ; Fure, Silje Christine Reistad; Howe, Emilie; Andelic, Nada; Løvstad, Marianne (2022). Workplace Barriers to Return-to-Work Processes. 23 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 13.
https://doi.org/10.18291/njwls.134895

Linnestad, Anne-Margrethe; Løvstad, Marianne; Groven, Karen Synne ; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Spjelkavik, Øystein ; Sveen, Unni (2022). "Manoeuvring in uncharted waters - a balancing act": A qualitative exploration of treatment and improvement after mild traumatic brain injury. 20 s. Neuropsychological Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09602011.2022.2034651

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein (2022). Utvikling av inkluderingskompetanse i Nav og på arbeidsplass. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . Cappelen Damm Akademisk.

Kane, Aina Aune; Spjelkavik, Øystein (2021). Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. ISBN: 978-82-8104-483-8. 430 s. Orkana Forlag.
https://hdl.handle.net/10037/31431

Enehaug, Heidi ; Spjelkavik, Øystein ; Falkum, Eivind ; Frøyland, Kjetil (2021). Workplace Inclusion Competence and Employer Engagement<sup>1</sup>. 22 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 12.
https://doi.org/10.18291/njwls.128260

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig