English version
Hans Christoffer Aargaard Terjesen

Hans Christoffer Aargaard Terjesen

Kort om

Hans Christoffer Aargaard Terjesen har de siste årene jobbet mye med ledelse og lederutvikling, arbeidsmiljø, konflikthåndtering, seniorpolitikk og sykefravær. Han er en erfaren fasilitator av dialogverksteder og en etterspurt foredragsholder. Tidligere har Terjesen vært ledelsesspaltist i Dagens Næringsliv, komiteleder i ISO, og styremedlem i Senter for Seniorpolitikk (SSP).

I tillegg til sin forskningskompetanse, har Terjesen omfattende erfaring med å gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger i virksomheter og bistå med å utforme og gjennomføre handlingsplaner. Han bistår også virksomheter med konflikthåndtering og har erfaring med å utvikle, lede og gjennomføre sykefraværs- og lederutviklingsprosjekter som har vist dokumenterbare positive resultater.

I juni 2024 disputerte Terjesen ved doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet med avhandlingen; I get back with a little help from my boss: What constitutes successful and valued leadership, as well as failed leadership, during the return-to-work process following mild traumatic brain injury for highly autonomous employees? Avhandlingen utforsker hvordan ledelse påvirker retur til jobb for personer som har vært utsatt for mild traumatisk hodeskade (mTBI) og hva som kjennetegner fremragende og dårlig ledelse i disse prosessene. 

Høsten 2024 er Terjesen hovedlærer i strategisk personalledelse på masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, OsloMet.

Terjesen er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo og har vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) siden 2008. Før dette arbeidet han som leder i et privat helseforetak.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ledelse   Konfliktløsning   Sykefravær   Seniorpolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Spjelkavik, Øystein ; Enehaug, Heidi ; Klethagen, Pål; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard ; Howe, Emilie Isager; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2023). Workplace accommodation in return to work after mild traumatic brain injury. 14 s. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 74.
https://doi.org/10.3233/WOR-211440

Solem, Per Erik ; Salomon, Robert H ; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Does a raised mandatory retirement age influence managers' attitudes to older workers?. 14 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-05

Frøyland, Kjetil ; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Workplace perceptions of older workers and implications for job retention. 18 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120819

TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2018). Bevisstløs ledelse. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. s. 184-211. Gyldendal Akademisk.

Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard ; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L. ; Sveen, Unni ; Aas, Eline; Enehaug, Heidi ; Alves, Daniele Evelin ; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein ; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2017). Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s13063-017-2218-7

Terjesen, Hans Christoffer Aargaard ; Salomon, Robert H (2015). Langsiktig ledelse: Om bærekraftig aldring i arbeidslivet. ISBN: 978-82-02-42667-5. 225 s. Cappelen Damm Akademisk.

Kristiansen, Svein-Tore; TERJESEN, Hans Chr. Aa (2013). Industrielt demokrati og kunnskapsorganisering: Om betingelser for medarbeiderdrevet innovasjonsarbeid i produksjonsbedrifter. Johnsen, Hans Christian Garmann; Pålshaugen, Øyvind (Red.). Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. s. 114-133. Cappelen Damm Akademisk.

TERJESEN, Hans Chr. Aa (2010). Med en misjon i lasten: Når sårbarheten blir suksessens kriterium. Magma forskning og viten. Vol. 13.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig