English version
Vilde Hoff Bernstrøm

Vilde Hoff Bernstrøm

Kort om

Bernstrøm forsker på tema innen arbeidshelse, arbeidstid og arbeidsmiljø. Sentrale pågående prosjekter setter søkelys på:

Hvordan kan vi organisere skiftarbeid på best mulig måte?

Hva er konsekvensene av at vi et tilkoblet arbeid utenom arbeidstid gjennom digitale medier?

Bernstrøm er utdannet innen arbeids og organisasjonspsykologi, og skrev doktorgraden sin om organisasjonsendringer, ledelse og sykefravær.

Sentrale stikkord inkluderer: Skiftarbeid, tilkobling, langvakter, jobb-hjem balanse, arbeidshelse, retten til å logge av, restitusjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Emner

Organisasjon og ledelse   Arbeidsmiljø   Sykefravær   Arbeidstid   Organisasjonsendringer   Arbeidshelse   Arbeidsdeltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bernstrøm, Vilde Hoff; Mehmetoglu, Mehmet; Houkes, Inge (2022). The Role of the Work Environment in the Relationship Between Shiftwork and Sickness Absence. Journal of Occupational and Environmental Medicine . Vol. 64.

Ballo, Jannike Gottschalk; Heglum, Mari Amdahl; Nilsen, Wendy; Bernstrøm, Vilde Hoff (2022). Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET). Journal of Education and Work . Vol. 35.
https://hdl.handle.net/11250/3013970

Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (2020). Shift work and sickness absence at a Norwegian hospital: a longitudinal multilevel study. Occupational and Environmental Medicine . Vol. 77.

Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (2020). Work-related moderators of the relationship between organizational change and sickness absence: a longitudinal multilevel study. BMC Public Health . Vol. 20:1218.
http://hdl.handle.net/10852/78228

Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (2019). Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals. 11 s. BMC Health Services Research . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/10852/71122

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research . Vol. 19:193.
https://rdcu.be/btrWN

Bernstrøm, Vilde Hoff; Drange, Ida; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Employability as an Alternative to Job Security. Personnel Review . Vol. 48.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Bernstrøm, Vilde Hoff (2018). Long working hours and sickness absence—a fixed effects design. BMC Public Health . Vol. 18.
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles...

Bernstrøm, Vilde Hoff; Houkes, Inge (2018). A systematic literature review of the relationship between work hours and sickness absence. Work & Stress . Vol. 32.

Drange, Ida; Bernstrøm, Vilde Hoff; Mamelund, Svenn-Erik (2018). Are you moving up or falling short? An inquiry of skills-based variation in self-perceived employability among Norwegian employees. Work, Employment and Society . Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/0950017017749720

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig