English version
Camilla Stub Lundberg

Camilla Stub Lundberg

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Alves, Daniele Evelin ; Ballo, Jannike Gottschalk; Nilsen, Wendy ; Lundberg, Camilla Stub ; Lillebråten, Andreas ; Bernstrøm, Vilde Hoff (2023). Which companies hire NEET? Organisational characteristics of hiring NEET in a Norwegian full-population registry study. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2290112

Lundberg, Camilla Stub (2022). Is There an Ableist Paradox in Frontline Workers’ Success Stories About Disability and Work Inclusion?. Scandinavian Journal of Disability Research.

Lundberg, Camilla S. (2022). Striving to abolish a deficit approach to disability: frames applied by frontline workers and activist entrepreneurs in employment. Disability & Society.
https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2160927

Lundberg, Camilla Stub ; Solvang, Per Koren (2022). Reframing disability in the labour market: Narratives of value told by employers. Alter - European Journal of Disability Research.

Lundberg, Camilla S. ; Kvaavik, Elisabeth; Tokle, Rikke Iren (2019). Nye bruksmønstre i et tobakksmarked i endring – kombinert bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter blant ungdom. 15 s. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Vol. 36.
https://doi.org/10.1177/1455072518797823

Lundberg, Camilla S. ; Simonsen, Eva (2015). Disability in court: intersectionality and rule of law. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 17.
https://doi.org/10.1080/15017419.2015.1069048Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig