English version
Daniele Evelin Alves

Daniele Evelin Alves

Kort om

Ph.d. i psykologi fra Universitetet i Oslo. Jobber med psykisk helse i skolen, på arbeidsplassen og  samfunnshelse generelt. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosial- og arbeidspsykologi

Emner

Utviklingspsykologi   Evalueringsforskning   Mangfold   Interkulturell kommunikasjon   Psykisk helse   Mixed method   Arbeidsinkludering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Alves, Daniele Evelin; Røgeberg, Ole; Sattenspiel, Lisa; Mamelund, Svenn-Erik (2023). Indigenous communities and influenza: protocol for a systematic review and meta-analysis. 6 s. Systematic Reviews. Vol. 12.
https://doi.org/10.1186/s13643-023-02319-w

Alves, Daniele Evelin; Lorenzen, Sara Berge; Hagen, Aina Landsverk; Murray, Ane Evenstad; Aschehoug, Erik; Abildsnes, Miriam; Juul, Cathrine (2023). Hva med sklier i stedet for trapper? Elevers medvirkning ved byggeprosjekter i nabolaget. Bedre Skole. Vol. 2023.

Enehaug, Heidi; Spjelkavik, Øystein; Alves, Daniele Evelin; Fure, Silje Christine Reistad; Howe, Emilie; Andelic, Nada; Løvstad, Marianne (2022). Workplace Barriers to Return-to-Work Processes. 23 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 13.
https://doi.org/10.18291/njwls.134895

Alves, Daniele Evelin; Mamelund, Svenn-Erik; Dimka, Jessica; Simonsen, Lone; Ingholt, Mathias Mølbak; Ørskov, Søren; Sattenspiel, Lisa; Tripp, Lianne; Noymer, Andrew; Chowell-Puente, Gerardo; Dahal, Sushma; van Doren, Taylor P.; Wissler, Amanda; Heffernan, Courtney; Short, Kirsty Renfree; Battles, Heather; Baker, Michael G. (2022). Indigenous groups and pandemics. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 50.
https://doi.org/10.1177/14034948221087095

Alves, Daniele Evelin; Lorenzen, Sara Berge; Hagen, Aina Landsverk (2021). Skolefag som kanal for ungdomsmedvirkning i lokale utviklingsprosjekter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 87-114. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150...

Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy; Fure, Silje Christine Reistad; Enehaug, Heidi; Howe, Emilie Isager; Løvstad, Marianne; Fink, Louisa; Andelic, Nada; Spjelkavik, Øystein (2020). What characterizes work and workplaces that retain their employees following acquired brain injury? Systematic review. Annals of Occupational and Environmental Medicine (AOEM). Vol. 77.
https://doi.org/10.1136/oemed-2019-106102

Bjelland, Martine; Alves, Daniele Evelin (2020). Bruk av bilder i intervjuer med barn: Et bidrag for å utvide barns beskrivelser av følelser. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 97.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-01-03

Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (2019). Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review. BMC Health Services Research. Vol. 19:193.
https://doi.org/10.1186/s12913-019-3993-5

Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy; Fure, Silje Christine Reistad; Enehaug, Heidi; Howe, Emilie; Løvstad, Marianne; Fink, Louisa; Hadzic-Andelic, Nada; Spjelkavik, Øystein (2019). What characterises work and workplaces that retain their employees following acquired brain injury? Systematic review. 9 s. Occupational and Environmental Medicine. Vol. 77.
https://doi.org/10.1136/oemed-2019-106102

Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Aas, Eline; Enehaug, Heidi; Alves, Daniele Evelin; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2017). Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s13063-017-2218-7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig