En forenklet kunnskapsoversikt innenfor arbeidsmiljø og -helse

I prosjektet undersøker vi hva som kjennetegner den norske forskningen på arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Foreliggende kvalitativ og kvantitativ forskning som undersøker arbeidsmiljø og arbeidshelse i norsk arbeidsliv de siste ti årene (2012-2022) analyseres for å gi en oversikt over omfang, temaer, fagområder og metoder.

Hvilke temaer som i liten grad er dekket opp, og mulige skjevheter i faglig eller metodisk tilnærming undersøkes også. Kommunikasjonslinjene mellom forskerne og forskningsinstitusjonene på dette feltet, og relevans av den foreliggende forskningen ved norske forskningsinstitusjoner blir også analysert.

Prosjektet kartlegger forskningsfeltet som undersøker arbeidsmiljø og arbeidshelse, og feltets fokusområder, fremfor analyser av forskningens resultater.

Vi bruker scoping review-metodikk og bibliometriske analyser for å kartlegge feltet. Dette gjør det mulig å foreta et bredt litteratursøk, og systematisere et stort antall publikasjoner.  

Kontakt

Laster inn ...