English version
Kim Tallerås

Kim Tallerås

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bibliometri   Informasjons- og kommunikasjonssystemer   Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Informasjonspolitikk   Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Metadata   Kildekritikk   Kunnskapsorganisasjon   Digital humaniora   Digital tilgjengelighet   Kulturpolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Colbjørnsen, Terje ; Larsen, Håkon ; Tallerås, Kim ; Liguzinski, Maciej (2024). Extending the media welfare state: The role of libraries in the Nordic countries. Jakobsson, Peter; Lindell, Johan; Stiernstedt, Fredrik (Red.). The Future of the Nordic Media Model: A digital media welfare state?. Nordicom.
https://doi.org/10.48335/9789188855893-14

Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim ; Steiner, Ann (2023). Talking About Audio: Analysing Book Industry Trade Talk on Audiobooks and Streaming in Sweden and Norway. 16 s. Publishing research quarterly. Vol. 39.
https://doi.org/10.1007/s12109-023-09941-5

Larsen, Håkon ; Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/nkt.25.1.4

Evjen, Sunniva ; Colbjørnsen, Terje ; Bøyum, Idunn ; Tallerås, Kim ; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.7146/njlis.v2i1.125251

Colbjørnsen, Terje ; Tallerås, Kim ; Øfsti, Olav Marius (2020). Contingent availability: A case-based approach to understanding availability in streaming services and cultural policy implications. International Journal of Cultural Policy.
https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1860030

Tallerås, Kim ; Skold, Olle (2020). What they talk about when they talk about the need for critical evaluation of information sources: An analysis of norwegian and swedish news articles mentioning `source criticism?. 8 s. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 12051 LNCS.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43687-2_30

Tallerås, Kim ; Colbjørnsen, Terje ; Oterholm, Knut ; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. s. 588-595. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43687-2_49

Preminger, Michael ; Rype, Ingebjørg; Ådland, Marit Kristine ; Massey, David ; Tallerås, Kim (2020). The Public Library Metadata Landscape, the Case of Norway 2017–2018. Cataloging & Classification Quarterly.
https://doi.org/10.1080/01639374.2020.1711836

Aalberg, Trond ; Tallerås, Kim ; Massey, David (2019). The impact of new bibliographic models on the search experience. Information research. Vol. 24.
http://www.informationr.net/ir/24-4/colis/colis191

Tallerås, Kim ; Colbjørnsen, Terje ; Øfsti, Marius (2019). Relativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøker. Norsk Medietidsskrift. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/issn.0805-9535-2019-01-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig