English version
Terje Colbjørnsen

Terje Colbjørnsen

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Roued-Cunliffe, Henriette; Valtýsson, Bjarki; Colbjørnsen, Terje (2022). Digital communication in LAMs. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Kapittel 10. Routledge.

Colbjørnsen, Terje; Brenna, Brita; Edquist, Samuel (2022). Curating collections in LAMs. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. kapittel 7. Routledge.

Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 25.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.1.4

Colbjørnsen, Terje; Hui, Alan; Solstad, Benedikte (2021). What do you pay for all you can eat? Pricing practices and strategies in streaming media services. 22 s. Journal of Media Business Studies .
http://hdl.handle.net/10852/88085

Evjen, Sunniva; Colbjørnsen, Terje; Bøyum, Idunn; Tallerås, Kim; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/10037/23173

Sundet, Vilde Schanke; Colbjørnsen, Terje (2021). Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore across the music, film, television, and book industries. Mediekultur . Vol. 37.
https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/view/122...

Lüders, Marika; Sundet, Vilde Schanke; Colbjørnsen, Terje (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10852/91533

Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim; Øfsti, Olav Marius (2020). Contingent availability: A case-based approach to understanding availability in streaming services and cultural policy implications. International Journal of Cultural Policy .

Colbjørnsen, Terje (2020). The streaming network: Conceptualizing distribution economy, technology, and power in streaming media services. 24 s. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies .

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig