English version
Idunn Bøyum

Idunn Bøyum

Kort om

Eg har arbeidd som bibliotekar i 25 år før eg begynte på OsloMet - storbyuniversitetet. I løpet av åra var eg innom ulike fag- og forskingsbibliotek og arbeidde først og fremst med leiing, bibliotekutvikling, undervisning og rettleiing. For tida underviser eg i BIB3500 Organisasjonsutvikling, leiing og marknadsføring og BIB1530 Formidling og læring. Eg rettleier både bachelor- og masteroppgåver. Forskningsarbeid er i stor grad knytt til informasjonspraksis,  bibliotekets rettleiingsteneste, infromasjonskompetanse og tema knytt til skulebibliotek. Eg er oppteken av å utvikle praksisfeltet gjennom styrka utøvakunnskap og handlingskompetanse. Difor vel eg å halde seminarar for bibliotekarar, presentasjonar på praksisfeltets konferansar og kunnskapsformidling i fagtidsskrift. Frå 2023 sit eg som varamedlem til styret for UB Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Samfunnsvitenskap

Emner

Informasjonskompetanse   Informasjonspraksiser   Informasjonsatferd   Fag- og forskningsbibliotek   Referansetjenester   Veiledning

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bøyum, Idunn (2023). Which Formal and Informal Structures Constrain and Enable Collaboration Between School Libraries and Teachers?. IASL Conference Proceedings.

Bøyum, Idunn (2023). Samarbeid mellom skolebibliotekar og lærer: formelt eller uformelt?. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. s. 99-125. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn (2023). Finne, bruke og vurdere informasjon til skolearbeidet. Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. s. 287-315. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn; Tveit, Åse Kristine (2023). Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ISBN: 9788293298236. 343 s. ABM-media AS.

Evjen, Sunniva; Colbjørnsen, Terje; Bøyum, Idunn; Tallerås, Kim; Olsen, Heidi Kristin (2021). Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.7146/njlis.v2i1.125251

Bøyum, Idunn; Byström, Katriina; Pharo, Nils (2021). Is the reference desk used for reference interviews. Reference Services Review. Vol. 49.
https://doi.org/10.1108/RSR-11-2020-0066

Bøyum, Idunn; Byström, Katriina (2020). Bibliotekaren som rettleiar: Kompetanseutvikling og erfaringsdeling i eit akademisk bibliotek. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. s. 121-143. ABM-media AS.

Bøyum, Idunn; Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina (2017). «Et helt nytt ‘mindset’»? : Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. s. 121-146. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://press.nordicopenaccess.no/...

Bøyum, Idunn; Dahl, Tor Arne; Pharo, Nils (2015). Bibliotekarer blir ved sin lest. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. s. 91-106. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2929

Bøyum, Idunn; Aabø, Svanhild (2015). The information practices of business PhD students. New Library World. Vol. 116.
https://doi.org/10.1108/NLW-06-2014-0073

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig