English version
Katriina Byström

Katriina Byström

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Emner

Informasjonspraksiser   Arbeidsplasslæring   Task-based information seeking and retrieval   Interaktiv information retrieval   Information på arbetsplatser   Information management

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Norkin, Svetlana; Byström, Katriina (2023). Gatekeeping structures and trust development in public sector organizations. Journal of Documentation.
https://doi.org/10.1108/JD-09-2023-0186

Byström, Katriina (2023). From Paperless Offices to Peopleless Offices: The Effects of Enforced ICT Usage During Covid-19 Lockdowns on Workplace Information Practices. Yang, Shengnan; Xiaohua, Zhu; Pnina, Fichman (Red.). The Usage and Impact of ICTs during the Covid-19 Pandemic. s. 221-247. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003231769-13

Bøyum, Idunn ; Byström, Katriina ; Pharo, Nils (2021). Is the reference desk used for reference interviews. Reference Services Review. Vol. 49.
https://doi.org/10.1108/RSR-11-2020-0066

Hult, Helena Vallo; Byström, Katriina (2021). Challenges to learning and leading the digital workplace. Studies in Continuing Education.
https://doi.org/10.1080/0158037X.2021.1879038

Lykke, Marianne; Bygholm, Ann Kathrin Meiland; Søndergaard, Louise Bak; Byström, Katriina (2021). The role of historical and contextual knowledge in enterprise search. Journal of Documentation.
https://doi.org/10.1108/JD-08-2021-0170

Isah, Esther Ebole; Byström, Katriina (2020). The mediating role of documents: information sharing through medical records in healthcare. 20 s. Journal of Documentation. Vol. 76.
https://doi.org/10.1108/JD-11-2019-0227

Bøyum, Idunn ; Byström, Katriina (2020). Bibliotekaren som rettleiar: Kompetanseutvikling og erfaringsdeling i eit akademisk bibliotek. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. s. 121-143. ABM-media AS.

Byström, Katriina ; Heinström, Jannica ; Ruthven, Ian (2019). Work and information in modern society: a changing workplace. Byström, Katriina; Ruthven, Ian; Heinström, Jannica (Red.). Information at Work - Information management in the workplace. s. 1-32. Facet Publishing.
https://doi.org/10.29085/9781783302772.002

Gullbekk, Eystein; Byström, Katriina (2019). Becoming a scholar by publication – PhD students citing in interdisciplinary argumentation. Journal of Documentation. Vol. 75.
https://doi.org/10.1108/JD-06-2018-0101

Byström, Katriina ; Kumpulainen, Sanna (2019). Vertical and horizontal relationships amongst task-based information needs. Information Processing & Management.
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102065

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig