English version
Åge Johnsen

Åge Johnsen

Kort om

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon., og er professor i offentlig politikk. Han har tidligere vært forsker i Agderforskning i Kristiansand, doktorgradsstipendiat ved Institutt for strategi og organisasjonfag ved Norges Handelshøyskole i Bergen, forsker ved Universitetet i Edinburgh, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Hans forkningsfelt er offentlig politikk og administrasjon, særlig reformer i offentlig forvaltning, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring (målstyring og resultatmåling), endringsledelse, tillitsbasert styring og ledelse, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor.

Han underviser for tiden i følgende emner:

BAL3000 Digital transformasjon, organisasjonsendring og endringsledelse
MSL4000 Styring – former og reformer
MSLV4400 Strategi i offentlig sektor

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi   Offentlig og privat administrasjon   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Offentlig administrasjon   Evaluering   Skoleledelse   Forvaltningsreformer   Lederskap   Strategi   Mål- og resultatstyring   Forholdet mellom stat og kommuner   Organisasjonsteori   Regnskap i offentlig sektor   Kontroll og revisjon   Kommunesammenslåing   Konkurranseutsetting   Økonomistyring i offentlig sektor   Forvaltningsrevisjon   Strategisk ledelse   Militær ledelse   Innovasjon i offentlig styring   Endringsledelse   Målstyring   Resultatmåling   Tillitsbasert styring og ledelse   Strategisk planlegging

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Askim, Jostein; Johnsen, Åge (2023). Performance management and accountability: the role of intergovernmental information systems. Teles, Filipe (Red.). Handbook on Local and Regional Governance. s. 439-454. Edward Elgar Publishing.

Johnsen, Åge; Svare, Helge; Wittrock, Christian (2022). Tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Norge: Mye hørt men lite sett?. 28 s. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 99.

Johnsen, Åge (2022). Strategic planning in turbulent times: Still useful?. Public Policy and Administration .

Johnsen, Åge (2021). Strategies for change in municipal structural reforms. Pinheiro, Romulo; Trondal, Jarle (Red.). Organizing and Governing Governmental Institutions. 17. s. 379-398. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Organising-and-Gover...

Johnsen, Åge; Reid, Stephen Affleck (2021). Linking Strategic Planning and Performance Management in Government Agencies and Impacts on Organizational Performance. Holzer, Marc; Ballard, Andrew (Red.). The Public Productivity and Performance Handbook. 13. s. 150-179. Routledge.
https://www.routledge.com/The-Public-Productivity-...

Askim, Jostein; Døving, Erik; Johnsen, Åge (2021). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA) . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/10852/89588

Johnsen, Åge (2021). Organizing municipal audit: contracting out and audit costs in Norway. International Journal of Public Sector Management . Vol. 34.

Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (2021). Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . Vol. 24.

Jacobsen, Dag Ingvar; Johnsen, Åge (2020). Alignment of strategy and structure in local government. Public Money & Management . Vol. 40.
https://hdl.handle.net/11250/2727013

Grebstad, Kåre Birger; Johnsen, Åge (2019). Forskjellen mellom militært lederskap og styring. Johansen, Rino Bandlitz; Fosse, Thomas Hol; Boe, Ole (Red.). Militær ledelse. Kapittel 2. s. 39-61. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig