English version
Erik Døving

Erik Døving

Kort om

dr.oecon. fra NHH
Forskning og undervisning innenfor:
Organisasjon og ledelse,
Personalledelse, læring og kompetanseutvikling,
Foretakstrategi,
Evaluering - metode og praksis,
https://orcid.org/0000-0002-0051-5800

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi   Offentlig og privat administrasjon   Organisasjonspsykologi   Sosiologi

Emner

Bedriftsintern opplæring   Evalueringsforskning   Kompetanseoppbygging   Kvantitative forskningsmetoder   Læringsmiljø   Organisasjon og ledelse   Sosial kompetanse   Survey-metode   Kompetanse   Økonometriske og statistiske metoder: generelt   Organisasjonslæring   Komparativ metode   Samfunnsvitenskapelig metode   Personalledelse   Strategisk ledelse   Strategisk kompetanseutvikling   Profesjoner   HRM human resource management

Land

Danmark   Storbritannia og Nord-Irland   Norge   Sverige   USA

Administrative arbeidsområder

Forskningsstrategi

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2023). Å falle mellom alle stoler under koronapandemien. Kulturarbeidere med multiple tilknytningsformer til arbeidslivet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 26.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfv.26.1.3

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2022). Inescapably Les Misérables? Understanding the Sensemaking of the Artistic Precariat. The Journal of Arts Management, Law, and Society . Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/10632921.2022.2135655

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2022). Precariousness during an ongoing crisis. Cultural workers and the corona pandemic. Industrial relations journal . Vol. 53.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/irj.12...

Elstad, Beate; Jansson, Dag; Døving, Erik (2021). The COVID-19 Pandemic and Cultural Workers: Fight, Flight or Freeze in Lockdown?. Salvador, Elisa; Navarrete, Trilce; Srakar, Andrej (Red.). Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. Kapittel. s. 83-97. Routledge.
https://www.routledge.com/Cultural-Industries-and-...

Askim, Jostein; Døving, Erik; Johnsen, Åge (2021). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA) . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/10852/89588

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2021). The construction of leadership practice: Making sense of leader competencies. Leadership .

Elstad, Beate; Døving, Erik; Jansson, Dag (2020). Usikkerhet i koronaens tid. En studie av kulturarbeidere med ulike tilknytningsformer til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.
https://hdl.handle.net/10037/20098

Døving, Erik; Tobiassen, Anita Ellen (2020). Realkompetansevurdering i norske kommuner. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.
https://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.338...

Jansson, Dag; Døving, Erik; Elstad, Beate (2019). Choral conducting competences: Perceptions and priorities. Research Studies in Music Education . Vol. 43.

Jansson, Dag; Elstad, Beate; Døving, Erik (2019). Universality and situatedness in educating choral conductors. Music Education Research . Vol. 21.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig