English version
Beate Elstad

Beate Elstad

Kort om

Beate Elstad (dr.oecon NHH) er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen på OsloMet. Hun foreleser ved kulturledelsesstudiet og i arbeidsmiljø og ledelse ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Hennes forskning fokuserer på karriere blant kunstnere og kulturarbeidere, selvsysselsattes arbeidsvilkår, uformell læring og kompetanse på arbeidsplassen, profesjon og ledelse samt ledelse av frivillige.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Beate ; Døving, Erik ; Jansson, Dag (2024). Personal strength and coping during the COVID-19 pandemic: A study of cultural workers in the music sector. Psychology of Music.
https://doi.org/10.1177/03057356241239337

Elstad, Beate ; Døving, Erik ; Jansson, Dag (2023). Å falle mellom alle stoler under koronapandemien. Kulturarbeidere med multiple tilknytningsformer til arbeidslivet. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.3

Elstad, Beate ; Døving, Erik ; Jansson, Dag (2022). Precariousness during an ongoing crisis. Cultural workers and the corona pandemic. 17 s. Industrial relations journal. Vol. 53.
https://doi.org/10.1111/irj.12381

Jansson, Dag ; Elstad, Beate ; Døving, Erik (2022). Inescapably Les Misérables? Understanding the Sensemaking of the Artistic Precariat. The Journal of Arts Management, Law, and Society. Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/10632921.2022.2135655

Jansson, Dag ; Døving, Erik ; Elstad, Beate (2021). The construction of leadership practice: Making sense of leader competencies. Leadership.
https://doi.org/10.1177/1742715021996497

Elstad, Beate ; Jansson, Dag ; Døving, Erik (2021). The COVID-19 Pandemic and Cultural Workers: Fight, Flight or Freeze in Lockdown?. Salvador, Elisa; Navarrete, Trilce; Srakar, Andrej (Red.). Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic. s. 83-97. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003128274

Elstad, Beate ; Døving, Erik ; Jansson, Dag (2020). Usikkerhet i koronaens tid. En studie av kulturarbeidere med ulike tilknytningsformer til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 37.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-04-06

Elstad, Beate ; Jansson, Dag (2020). From Artist to Manager—Working Conditions, Career Satisfaction, and Professional Identity among Graduated Arts Management Students. The Journal of Arts Management, Law, and Society. Vol. 50.
https://doi.org/10.1080/10632921.2020.1746717

Jansson, Dag ; Døving, Erik ; Elstad, Beate (2019). Choral conducting competences: Perceptions and priorities. Research Studies in Music Education. Vol. 43.
https://doi.org/10.1177/1321103X19843191

Jansson, Dag ; Elstad, Beate ; Døving, Erik (2019). Universality and situatedness in educating choral conductors. Music Education Research. Vol. 21.
https://doi.org/10.1080/14613808.2019.1626362

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig