English version
Pål Arne Kvalnes

Pål Arne Kvalnes

Kort om

Kommunikasjonsrådgiver for fakultet for samfunnsvitenskap og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) Arbeidsområder: - Kommunikasjonsansvarlig i fakultetets beredskapsgruppe - nettredaktør på SAM - internkommunikasjon - medlem i kommunikasjonsgruppa på SAM - representant for SAM i Formidlingsforum (forskningsformidling) - representant for SAM i SAMSVAR-redaksjonen - representant for SAM i Rekrutteringsforum (studentrekruttering og markedsføring av studier).

Administrative arbeidsområder

Medietrening   Studentrekruttering   Samfunnskontakt   Pressekontakt   Nettredaktør   Mediekontakt   Grafiske tjenester   Digital rådgiving   Nettpublisering   Strategisk kommunikasjon   Internkommunikasjon   Elektronisk kommunikasjon   Forskningsformidling   Nettstrategi   Markedsføring   Sosiale medier   Studentinformasjon   Foto

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Larsen, Håkon; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom...

Larsen, Håkon; Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne; Palumbo, Fabrizio; Krøvel, Roy (2023). Kva skal journalistar med kunstig intelligens?.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/jo...

Larsen, Håkon; Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mykje til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne; Halvorsen, Rune; Hansen, Robert Renè (2023). Derfor er det motstand mot lov om minstelønn i Norge.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Sadeghi, Talieh; Finne, Joakim; Skinnarland, Sonja (2023). Unge har utfordringer med NAVs språk og digitale kanaler.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Gjersøe, Heidi Moen (2023). Unge arbeidsledige møter vidt forskjellige «NAV-systemer» i Norge og England.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Brandal, Kamilla; Vedeler, Carina; van der Wel, Kjetil A. (2023). Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Eikrem, Trine Charlotte; Jevne, Kari Sjøhelle (2022). Slik håndterer foreldre samlivsbrudd med minst mulig konflikt.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Kvalnes, Pål Arne; Hovik, Sissel; Lindholm, Stina Maria; Bakkehaug, Maja (2022). Oslo bruker nye metoder for å engasjere oss i byutviklingen - virker det?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig