English version
Pål Arne Kvalnes

Pål Arne Kvalnes

Kort om

Kommunikasjonsrådgiver for fakultet for samfunnsvitenskap og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) Arbeidsområder: - Kommunikasjonsansvarlig i fakultetets beredskapsgruppe - nettredaktør på SAM - internkommunikasjon - medlem i kommunikasjonsgruppa på SAM - representant for SAM i Formidlingsforum (forskningsformidling) - representant for SAM i SAMSVAR-redaksjonen - representant for SAM i Rekrutteringsforum (studentrekruttering og markedsføring av studier).

Administrative arbeidsområder

Medietrening   Studentrekruttering   Samfunnskontakt   Pressekontakt   Nettredaktør   Mediekontakt   Grafiske tjenester   Digital rådgiving   Nettpublisering   Strategisk kommunikasjon   Internkommunikasjon   Elektronisk kommunikasjon   Forskningsformidling   Nettstrategi   Markedsføring   Sosiale medier   Studentinformasjon   Foto

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Geirdal, Amy Østertun ; Olkowska, Alicja ; Kvalnes, Pål Arne (2024). Å jobbe i barnevernet påvirker den psykiske helsen.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Fugletveit, Ragnhild (2024). Digitalisering i NAV: Brukarar opplever at dei har fått meir ansvar for saksbehandlinga.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kannelønning, Mari Serine ; Kvalnes, Pål Arne (2024). KI på norske sykehus: – Det kommer til å bli annerledes enn vi tror.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Eide, Tine (2024). – Nei, det er ikke for mange podkaster, mener podkastprodusent.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Köhler-Olsen, Julia ; Løberg, Ida Bring (2023). Er det greitt at NAV kuttar trygda di automatisk utan at du får snakka med eit menneske?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2023). Ungdom som bur på institusjonar vil at det skal sjå ut som ein heim, ikkje ein arbeidsplass.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Hermansen, Åsmund ; Dahl, Espen ; Kvalnes, Pål Arne (2023). De tyngste yrkene: – Kvinnene har mest belastning i jobben.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Larsen, Håkon ; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne ; Palumbo, Fabrizio ; Krøvel, Roy (2023). Kva skal journalistar med kunstig intelligens?.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/jo

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig