English version
Pål Arne Kvalnes

Pål Arne Kvalnes

Kort om

Kommunikasjonsrådgiver for fakultet for samfunnsvitenskap og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) Arbeidsområder: - Kommunikasjonsansvarlig i fakultetets beredskapsgruppe - nettredaktør på SAM - internkommunikasjon - medlem i kommunikasjonsgruppa på SAM - representant for SAM i Formidlingsforum (forskningsformidling) - representant for SAM i SAMSVAR-redaksjonen - representant for SAM i Rekrutteringsforum (studentrekruttering og markedsføring av studier).

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kvalnes, Pål Arne ; Fugletveit, Ragnhild (2024). Digitalisering i NAV: Brukarar opplever at dei har fått meir ansvar for saksbehandlinga.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kannelønning, Mari Serine ; Kvalnes, Pål Arne (2024). KI på norske sykehus: – Det kommer til å bli annerledes enn vi tror.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Eide, Tine (2024). – Nei, det er ikke for mange podkaster, mener podkastprodusent.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Köhler-Olsen, Julia ; Løberg, Ida Bring (2023). Er det greitt at NAV kuttar trygda di automatisk utan at du får snakka med eit menneske?.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2023). Ungdom som bur på institusjonar vil at det skal sjå ut som ein heim, ikkje ein arbeidsplass.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Hermansen, Åsmund ; Dahl, Espen ; Kvalnes, Pål Arne (2023). De tyngste yrkene: – Kvinnene har mest belastning i jobben.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla ; Larsen, Håkon ; Skansen, Knut (2023). Er bibliotekene like mye til for SIAN som for andre?.
https://forskning.no/bibliotek-juridiske-fag-oslom

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mye til for SIAN som for andre?.

Kvalnes, Pål Arne ; Palumbo, Fabrizio ; Krøvel, Roy (2023). Kva skal journalistar med kunstig intelligens?.
https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/jo

Larsen, Håkon ; Kvalnes, Pål Arne ; Brandal, Kamilla (2023). Er biblioteka like mykje til for SIAN som for andre?.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig