English version
Ann-Helén Bay

Ann-Helén Bay

Kort om

Dr. polit/professor i statsvitenskap, tilsatt ved ved Handelshøyskolen, Fakultet for Samfunnsvitenskap. Tidligere yrkeserafring: Dekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus/OsloMet, Fakultet for Samfunnsvitenskap 2016-2019. Direktør for Institutt for Samfunnsforskning 2007-20015, professor ved Høgskolen i Oslo, forskningsleder/forsker ved NOVA. Verv: Medlem av styret for Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, medlem av Advisory board for Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Aalborg Universitet. Tidligere verv: Medlem av Scientific Advisory Board for European Social Survey (ESS), medlem av styret for Aalborg Universitet.
Forskningsinteresser: velferdspolitikk, velferdsforvaltning, politisk legitimitet.
Underviser og forsker ved Handelshøyskolen og er i tillegg tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved OsloMet som faglig rådgiver.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Velferdsstat   Forskningspolitikk   Opinionsdannelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bay, Ann-Helén ; Hellevik, Tale (2022). Inntektssikring: Har venstre/høyredimensjonen betydning for velgerholdninger og politikkutforming?. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.1.2

Bay, Ann-Helén ; Pedersen, Axel West (2021). The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict?. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 38-58. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825698

Bay, Ann-Helén ; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale ; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén ; Hellevik, Tale (2019). Politisk styring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. s. 128-144. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén ; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West ; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West ; Bay, Ann-Helén (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies. Vol. 64.
https://doi.org/10.1111/1467-9248.12162

Bay, Ann-Helen ; Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies. Vol. 39.
https://doi.org/10.1111/1467-9477.12067

Bay, Ann-Helén ; Pedersen, Axel West (2015). En velferdsstat (bare) for middelklassen?. Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (Red.). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. s. 61-75. Cappelen Damm Akademisk.

Bay, Ann-Helén ; Hagelund, Anniken; Pedersen, Axel West (2015). Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet versus fordeling. Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (Red.). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. s. 11-37. Cappelen Damm Akademisk.

Hagelund, Anniken; Bay, Ann-Helén ; Hatland, Aksel (2015). Epilog. Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken; Hatland, Aksel (Red.). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. s. 190-194. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig