English version
Lars Inge Terum

Lars Inge Terum

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fekjær, Silje ; Øverbye, Einar ; Terum, Lars Inge (2023). Who deserves to be sanctioned? A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats. 15 s. Acta Sociologica.
https://doi.org/10.1177/00016993231156486

Fekjær, Silje Bringsrud ; Rasmussen, Erik Børve ; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/spol.12790

Sadeghi, Talieh ; Terum, Lars Inge (2022). Dedication to work: social workers in a Norwegian activation work context. 15 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2063812

Torsvik, Gaute; Molander, Anders ; Terum, Lars Inge (2021). The will to sanction: How sensitive are caseworkers to recipients’ responsibility when imposing sanctions on non-compliance in a welfare-to-work programme?. International Journal of Social Welfare. Vol. 31.
https://doi.org/10.1111/ijsw.12472

Terum, Lars Inge ; Sadeghi, Talieh (2021). Hva gjør individuell tilpasning av aktivitetskrav utfordrende? En studie av veiledere ved lokalkontorene i Nav. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-01-03

Sadeghi, Talieh ; Terum, Lars Inge (2020). Frontline managers' perceptions and justifications of behavioural conditionality. Social Policy & Administration. Vol. 54.
https://doi.org/10.1111/spol.12574

Bay, Ann-Helén ; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale ; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén ; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West ; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Sadeghi, Talieh ; Terum, Lars Inge (2019). Kompetanse. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. s. 325-346. Gyldendal Akademisk.

Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. s. 251-268. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig