English version
Knut Fossestøl

Knut Fossestøl

Fagområder

Emner

Velferdsstat   Evaluering   Prosessevaluering   Styring og reform   Nytt offentlig styringssystem   RCT   NAV-reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Breit, Eric Martin Alexander ; Andreassen, Tone Alm ; Fossestøl, Knut (2022). Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform. 23 s. Public Management Review.
https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2095004

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 22.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-01

Saltkjel, Therese ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Borg, Elin ; Lyng, Selma Therese ; Wittrock, Christian ; Pålshaugen, Øyvind ; Fossestøl, Knut ; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research. Vol. 91.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.07.001

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Fossestøl, Knut (2018). Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study. Journal of Evidence-Informed Social Work. Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1455161

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review. Vol. 71.
https://doi.org/10.1111/issr.12187

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization. Vol. 5.
https://doi.org/10.1093/jpo/jox013

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Gyüre, Krisztina ; Rugkåsa, Marianne ; Fossestøl, Knut ; Bergheim, Berit ; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.005

Fossestøl, Knut ; Breit, Eric ; Borg, Elin (2016). Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02

Fossestøl, Knut ; Breit, Eric ; Andreassen, Tone Alm ; Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration. Vol. 93.
https://doi.org/10.1111/padm.12144

Andreassen, Tone Alm ; Fossestøl, Knut (2014). Utfordrende inkluderings politikk:Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet,helsetjenesten og NAV. 29 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig