English version
Knut Fossestøl

Knut Fossestøl

Fagområder

Emner

Velferdsstat   Evaluering   Prosessevaluering   Styring og reform   Nytt offentlig styringssystem   RCT   NAV-reform

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (2022). Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform. 23 s. Public Management Review .

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review . Vol. 71.

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Fossestøl, Knut (2018). Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study. Journal of Evidence-Informed Social Work . Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1455161

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization . Vol. 5.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research . Vol. 86.

Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (2016). Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.

Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration . Vol. 93.
http://hdl.handle.net/10642/3177

Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (2014). Utfordrende inkluderings politikk:Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet,helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 55.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig