English version
Berit Bergheim

Berit Bergheim

Kort om

Som sosionom og gestaltterapeut er mine spesialområder innen sosialt arbeid er kommunikasjon, konflikthåndtering, og relasjonsarbeid. Jeg har også i mange år drevet kurs og undervisning i veiledning generelt og veiledning til NAV-ansatte spesielt.
I tillegg har jeg i mange år jobbet med forståelse og hjelp til traumeutsatte mennesker.
Jeg underviser og holder kurs og har drevet forskning innen alle de ovennevnte temaene.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergheim, Berit; Rugkåsa, Marianne (2022). Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf prosjektet). Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 25.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work .

Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.

Bergheim, Berit (2019). Helhetlig oppfølging av lavinnteksfamilier. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. 11. s. 205-220. Fagbokforlaget.

Bergheim, Berit (2019). Accessing tacit knowledge: a street-level method. Journal of Social Work Practice .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work . Vol. 15.

Bergheim, Berit; Ohnstad, Anbjørg (2018). Fra praksis til teori - tilbake til praksis. Fontene forskning .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research . Vol. 86.

Bergheim, Berit; Ylvisaker, Signe (2016). Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter. Fontene forskning . Vol. 1.

Bergheim, Berit (2014). Den tause kunnskapens ubehag. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 2. s. 36-53. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig