English version
Berit Bergheim

Berit Bergheim

Kort om

Som sosionom og gestaltterapeut er mine spesialområder innen sosialt arbeid er kommunikasjon, konflikthåndtering, og relasjonsarbeid. Jeg har også i mange år drevet kurs og undervisning i veiledning generelt og veiledning til NAV-ansatte spesielt. I tillegg har jeg i mange år jobbet med forståelse og hjelp til traumeutsatte mennesker. Jeg underviser og holder kurs og har drevet forskning innen alle de ovennevnte temaene.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergheim, Berit ; Rugkåsa, Marianne (2022). Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf prosjektet). 14 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.2.5

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Rugkåsa, Marianne ; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977247

Rugkåsa, Marianne ; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-01

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Liodden, Tone ; Rugkåsa, Marianne ; Gyüre, Krisztina ; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work. Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1602513

Bergheim, Berit (2019). Helhetlig oppfølging av lavinnteksfamilier i Nav. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. s. 205-220. Fagbokforlaget.

Bergheim, Berit (2019). Accessing tacit knowledge: a street-level method. Journal of Social Work Practice.
https://doi.org/10.1080/02650533.2019.1700491

Bergheim, Berit (2019). Helhetlig oppfølging av lavinnteksfamilier. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. s. 205-220. Fagbokforlaget.

Bergheim, Berit ; Ohnstad, Anbjørg (2018). Fra praksis til teori - tilbake til praksis. Fontene forskning.

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Gyüre, Krisztina ; Rugkåsa, Marianne ; Fossestøl, Knut ; Bergheim, Berit ; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.005

Bergheim, Berit ; Ylvisaker, Signe (2016). Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter. Fontene forskning. Vol. 1.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig