English version
Marianne Rugkåsa

Marianne Rugkåsa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fernandes, Ariana Guilherme; Rugkåsa, Marianne (2023). Antirasistisk sosialt arbeid. ISBN: 9788205564633. 198 s. Gyldendal Akademisk.

Bergheim, Berit; Rugkåsa, Marianne (2022). Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf prosjektet). Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 25.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work .

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2021). Dilemmas and conflicting pressures in social work practice. European Journal of Social Work .

Rugkåsa, Marianne (2021). Fattigdom blant minoritetsetniske familier i Norge. Berg, Berit; Paulsen, Veronika (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevernet. Kap. 10. s. 172-185. Universitetsforlaget.

Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. Nordic Social Work Research . Vol. 11.

Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth (2019). Sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte. Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (Red.). Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Kapittel. s. 11-39. Gyldendal Akademisk.

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work . Vol. 15.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig