English version
Marianne Rugkåsa

Marianne Rugkåsa

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Buzungu, Hilde Fiva; Rugkåsa, Marianne (2023). Lost in culture: Language discordance and culturalization in social work with migrants. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2023.2216707

Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne (2023). Utfordringer for sosialt arbeid i dag. Ellingsen, Ingunn Tollisen; Kleppe, Lise Cecilie; Levin, Irene; Berg, Berit (Red.). Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave). s. 318-335. Universitetsforlaget.

Fernandes, Ariana Guilherme; Rugkåsa, Marianne (2023). Antirasistisk sosialt arbeid. ISBN: 9788205564633. 198 s. Gyldendal Akademisk.

Bergheim, Berit; Rugkåsa, Marianne (2022). Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf prosjektet). 14 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.2.5

Rugkåsa, Marianne (2021). Fattigdom blant minoritetsetniske familier i Norge. Berg, Berit; Paulsen, Veronika (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevernet. s. 172-185. Universitetsforlaget.

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2021). Dilemmas and conflicting pressures in social work practice. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1954884

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977247

Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-01

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. 9 s. Nordic Social Work Research. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2019.1690558

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig