English version
Erika Gubrium

Erika Gubrium

Kort om

Erika Gubrium har en doktorgrad i sosiologi og utdanningshistorie fra University of Florida (2006), en mastergrad i internasjonal sosial velferd og helsepolitikk (MIS) fra OsloMet (2009) og er professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Institutt for sosialfag. Hun underviser i kvalitative metoder i MIS-programmet og Social Work in a Global Perspective ved BA-programmet i sosialfag. Gubrium leder utdanningsforsknings-samarbeidsprosjekter med National Law School University, Bangalore og Higher School of Economics, Moskva. Hennes forskningsekspertise ligger innenfor områdene internasjonal og sammenlignende fattigdomsbekjempelsespolitikk, med fokus på de sosialpsykologiske aspektene ved fattigdom; temporalitet, sted, politikk og tilhørighetsprosesser for innvandrere; krysningen mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk i teori og praksis; og kvalitativ forskningsmetodikk. Hun er for tiden redaktør i tidsskriftet Nordic Social Work Research.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gubrium, Erika ; Aasland, Aadne ; Lindskog, Benedikte V ; López Arteaga, Erika Garcia; Mikheev, Igor (2024). “It Seemed Like Forever!” Shrinking Spaces of Conviviality at the Border of Norway and Russia. 20 s. Journal of Borderlands Studies.
https://doi.org/10.1080/08865655.2024.2307608

Hansen, Helle Cathrine ; Gubrium, Erika (2023). Norwegian labour activation: Building or limiting social citizenship for service users far from the labour market?. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 134-147. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279-12

Hansen, Helle Cathrine ; Gubrium, Erika (2022). Moving forward, waiting or standing still? Service users’ experiences from a Norwegian labour activation programme. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2077316

Gubrium, Erika ; Leirvik, Mariann Stærkebye (2021). Taking Time Seriously: Biographical Circumstance and Immigrant Labor Integration Experience. Journal of International Migration and Integration.
https://doi.org/10.1007/s12134-021-00830-4

Khoronzhevych, Mariya ; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Gubrium, Erika ; Muller, Ashley Elizabeth (2021). Participant Engagement in Supported Employment: A Systematic Scoping Review. 12 s. Journal of occupational rehabilitation.
https://doi.org/10.1007/s10926-021-09987-2

Hansen, Helle Cathrine ; Gubrium, Erika (2021). Activating the person in the changing situation: A dynamic analytical approach to labour activation. Journal of Comparative Social Work. Vol. 16.
https://doi.org/10.31265/jcsw.v16i1.373

Andersen, Nina Helene Barth; Gubrium, Erika ; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2020). Young people looking forward: imagined future and normative tensions in urban Norway. Children & society.
https://doi.org/10.1111/chso.12422

Gubrium, Erika ; Bekken, Wenche (2019). Holdninger til velferd. Bruk av dybdeintervju. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 212-225. Fagbokforlaget.

Gubrium, Erika ; Hansen, Helle Cathrine (2019). Klientifisering og generaliserte forestillinger om arbeidsaktiveringsløp. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 350-368. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette ; Dahl, Espen ; Gubrium, Erika ; Haldar, Marit ; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig